Forskeren: ”Risikoen for projektmageri bliver stor, når den boligsociale helhedsplan ophører”

I boligaftale 2020 beskæres støttemidlerne til boligsociale indsatser med over 40 procent. Projektchef Gunvor Christensen fra VIVE frygter, at helheden i indsatserne nu forsvinder.

Forskeren: ”Risikoen for projektmageri bliver stor, når den boligsociale helhedsplan ophører”

Du har været med til at evaluere bolig­sociale indsatser igennem mange år. Allerførst: Kan de betale sig?

Noget af kritikken har været, at man ikke kan se effekten af de boligsociale indsatser. Men det gælder i det hele taget for sociale indsatser, at det er svært at måle effekterne. Når man skal effektmåle, vil det altid være på en afgrænset indsats, og vi har undersøgt to indsatser: fritidsjob-indsatsen og netværksmødre. Vi finder, at fritidsjobindsatsen øger unges chance for at få og fastholde et fritidsjob. Netværksmødre-indsatsen ser ud til at øge kvinders chance for at tage en uddannelse.

Hvad er den bolig­sociale indsats lykkedes med?

De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt organisatorisk bidrag, fordi de samler et områdes forskellige velfærdspolitiske aktører – politi, skole, institutioner, boligforening, kommuner – om at finde fælles løsninger på problemer og udfordringer.

Der er også noget væsentligt i, at det boligsociale arbejde netop foregår ude i området. Tag for eksempel en gruppe unge, der hænger ud. De gør måske ikke noget, men de skaber utryghed. Dem spotter de boligsociale medarbejdere, og de kan tage fat i dem og sætte noget i gang for eksempel i forhold til fritidsjob.

De kan også arbejde relationelt med beboerne. Endelig er det boligsociale arbejder ikke en kommunal indsats med myndighedsopgaver. Nogle af de udsatte beboere har brug for at snakke med professionelle uden at frygte, for eksempel at deres barn bliver fjernet.

Midlerne til bolig­sociale indsatser kommer nu til kommunerne via udligningsordningen. Hvad vurderer du, det kommer til at betyde?

Det er et godt spørgsmål, som mange stiller sig lige nu. Man finder næppe kommuner, der vil sige, at arbejdet ikke gavner. Men det er ikke det samme som, at de nu er klar til at tage over på den finansieringsopgave, der opstår, når der er færre penge til boligsociale indsatser. Så jeg kan frygte, at alt det, der handler om opsøgende eller tidligt forebyggende arbejde, ikke kommer til at ske.

Hvilke fremtids­perspektiver ser du?

Man har gennem de seneste 10-15 år arbejdet på at lave en ramme og en platform i den boligsociale helhedsplan, og den forsvinder på en række områder. Noget af boligministerens kritik af de boligsociale indsatser er, at der er for meget projektmageri. Men risikoen for projektmageri bliver netop stor, når den boligsociale helhedsplan ophører, fordi finansieringen så må komme fra fonde og øvrige bidragsydere, der støtter specifikke indsatser, som kan gå i mange forskellige retninger.


BLÅ BOG
Gunvor Christensen er projektchef hos VIVE. Hun har siden midt i 1990’erne interesseret sig for boligsociale indsatser.
Hun er lige nu bl.a. projektleder på følgeevaluering af parallelsamfunds­aftalen.