Nyuddannede kommer i mesterlære hos en garvet socialrådgiver

Hvis man vil have dygtige socialrådgivere, som har lyst til at blive på arbejdspladsen længe, så er en god oplæring nødvendig, mener teamkoordinator Mette Trærup fra Roskilde Kommune.

Nyuddannede kommer i mesterlære hos en garvet socialrådgiver

Når en nyuddannet socialrådgiver starter i Børne- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune, er de første 14 dage sat af til at lære organisationen at kende. De nye får god tid til at sætte sig ind i sagerne, og de kommer i ’mesterlære’ hos en garvet socialrådgiver. De første to måneder er de tilknyttet en mentor, og de holder møde med teamkoordinatoren en gang om ugen.

Der er et helt fast program for, hvad en nyuddannet socialrådgiver skal igennem: Oplæring i DUBU, møde de forskellige afsnit i afdelingen, introduceres for tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, oplæring i børnesamtaler og meget mere. De kalder det ’praktikum’, og det indeholder mange af de samme elementer, som bliver anbefalet i inspirationsmaterialet ’Nøglen til en god start’ (se boks side 22).

En god oplæring af nyuddannede kollegaer er et stærkt ønske hos den øverste ledelse og har derfor en høj prioritet i hele afdelingen, fortæller teamkoordinator i Handicapafsnittet, Mette Trærup.

– Hvis vi skal have gode socialrådgivere fremover, så kræver det en god indføring i et felt, som vi godt ved kan være meget belastende i de relationer, man har til mennesker, som har det svært i livet. Der er rigtig store krav til, hvad man skal som socialrådgiver, så det er vigtigt, at man kommer godt fra start, så man ikke bliver udbrændt eller stresset, siger hun.

Som teamkoordinator bruger Mette Trærup selv meget tid på at tilrettelægge og afvikle introforløb, men hun ser det som en investering i de kommende medarbejdere.

– Når man selv er blevet taget godt imod, så vil man også gerne være med til at tage godt imod den næste, der kommer. Så det giver også et godt kollegaskab og en ånd, hvor vi hjælper hinanden.

Det er et hårdt fag, så man skal have opbakning og støtte, siger hun.

Med som føl

Før de nyuddannede socialrådgivere får ansvaret for deres egne sager, er de med som føl i kollegaernes sager.

– De kommer med ud og ser, hvordan kollegaerne gør, deltager i samtaler og ser, hvordan man faciliterer et møde. Og når de så overtager deres egne sager, deltager jeg eller mentoren i deres første møder, fortæller Mette Trærup.

Hun læser også de første børnefaglige undersøgelser og afgørelser igennem, som de nyuddannede socialrådgivere skriver.

– Og så gør vi meget ud af at forberede dem inden møderne. Vi sørger for, at der er tid til både forberedelse og efterbehandling, siger hun.

Mette Trærup er ikke i tvivl om, at investeringen i de nyuddannede socialrådgivere kommer tilbage i form af dygtige socialrådgivere, som ikke bliver stressede, og som bliver på arbejdspladsen i lang tid.

– Det er nødvendigt med en god oplæring, hvis vi også på sigt skal have gode folk i det her fag, som kan klare forvaltningernes store opgaver og lave godt socialt arbejde, siger Mette Trærup.