Socialrådgiveren 11/18

Indhold

Det kræver mere end fire vægge at få et hjem

5 HURTIGE: Der bliver stadig flere unge hjemløse. Et forskningsprojekt på VIA i Aarhus satte sig for at høre de unges stemme. Charlotte Vange Løvstad er en af forskerne bag undersøgelsen. Hun pointerer, at det er et stykke identitetsarbejde at få og fastholde et hjem – og her spiller de professionelle en vigtig rolle.

Superorganisation har fået navn – og Berlau får ansvar for socialpolitikken

Så blev spændingen udløst. For fremtiden skal den nye superorganisation være kendt under navnet FH, som står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og ansvarsområderne for den politiske top er også kommet på plads. Arbejdsfordelingen betyder, at DS’ formand, som bliver en af hovedorganisationens seks næstformænd, kan videreføre sit arbejde på det socialpolitiske område.

Lovende udspil om en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

SAMMENHÆNGSREFORM: Regeringens udspil ’Sammen med borgeren’ rummer mange af de principper, som Dansk Socialrådgiverforening har arbejdet for at udbrede de seneste år. Nu skal vi socialrådgivere gribe chancen for at få indflydelse på implementeringen, så systemet reelt kommer til at understøtte de gode initiativer, lyder opfordringen fra formand Majbrit Berlau.

Vi bliver nødt til at sige fra – ellers sker der jo aldrig noget

YTRINGSFRIHED: Socialrådgiver Isabell Langhoff frygtede negative reaktioner fra ledelsen, da hun skrev en kronik til dagbladet Information om arbejdsforholdene på Jobcenter Lærkevej. Men hun gjorde det alligevel, og det fik kun positive konsekvenser i form af flere penge til hendes afdeling. Der blev oprettet et forsøgsprojekt, hvor hun og kollegerne er gået fra hver at have 220 sager til nu at have 50 sager.

7 ud af 10 socialrådgivere frygter konsekvenserne ved at bruge deres ytringsfrihed

YTRINGSFRIHED: Det kan få negative konsekvenser, hvis jeg udtaler mig offentligt om kritisable forhold på min arbejdsplads. Sådan svarer 7 ud af 10 i en rundspørge om socialrådgivernes ytringsfrihed. Men offentligt ansatte har ret til at fortælle offentligheden om kritisable forhold uden negative reaktioner fra ledelsen, fastslår mediejurist Oluf Jørgensen.

Dialog om etik og faglighed bør styrkes

Arbejdsgruppen om etik og ytringsfrihed barsler inden længe med en række anbefalinger til, hvordan Dansk Socialrådgiverforening kan rådgive medlemmerne om faglige dilemmaer i en tid, hvor ytringsfriheden og etikken er under pres. Deres erfaringer fra møder med medlemmerne har også været afsæt for det nye materiale om ytringsfrihed og ulovlig praksis, som Dansk Socialrådgiverforening står bag.

Guide om din ytringsfrihed

Dansk Socialrådgiverforening har netop udgivet en guide om socialrådgivernes ytringsfrihed – læs hele guiden på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed

Debat om fejl i børnesager ruller videre

Juraen bør understøtte det sociale arbejde, men for socialrådgivere på børneområdet står meningsløse regler i vejen for den gode sagsbehandling. Det kom frem på et arrangement om vilkårene for arbejdet med børnesager i København - en opfølgning på den debat, der har kørt i fagbladet med udgangspunkt i borgerrådgiverens rapport, der viste, at der var fejl i alle de undersøgte børnesager.

Ny bog: Sådan skaber I handlekraftige fællesskaber på jeres arbejdsplads

Flere ressourcer til afdelingen, lønforhøjelser og markante forbedringer af arbejdsmiljøet. Det er resultater, som socialrådgivere har skabt ved at stå sammen på arbejdspladserne. Nogle af eksemplerne er med i den nye bog, Deltagereffekten, som Dansk Socialrådgiverforening har været med til at udgive.

Nu river man boliger ned for at undgå udsatte

REGIONSLEDER: Lad os insistere på, at kommunerne og Folketinget i fællesskab sikrer et stærkere socialt sikkerhedsnet og skaber positive incitamenter for et blandet boligmarked, der styrker Danmarks sammenhængskraft – også på tværs af landsdele.

I slipstrømmen af et budgetforlig…

KLUMME FRA PRAKSIS: Efterårets kommunale budgetforhandlinger vil landet over medføre besparelser på den offentlige velfærd. Det kritiske spørgsmål være, om besparelserne overhovedet kan betale sig?