Det kræver mere end fire vægge at få et hjem

5 HURTIGE: Der bliver stadig flere unge hjemløse. Et forskningsprojekt på VIA i Aarhus satte sig for at høre de unges stemme. Charlotte Vange Løvstad er en af forskerne bag undersøgelsen. Hun pointerer, at det er et stykke identitetsarbejde at få og fastholde et hjem – og her spiller de professionelle en vigtig rolle.

Der bliver stadig flere unge hjemløse, og der bliver også sat ind med forskellige strategier, som Housing First og bostøtte. Hvorfor er det tilsyneladende ikke nok?

Helt overordnet er de unge i forskningsprojektet jo meget tydelige på deres holdning til hjælp: Vi vil behandles som mennesker og ikke som standardvarer. De efterlyser den individuelle tilgang – at blive set og hørt. Ofte er det også sådan, at hjemløsheden er et blandt mange problemer, og indsatserne skal favne bredt. Det kan være svært for systemet at håndtere både kompleksiteten og bredden i problemerne.

Hvad fik jer til at sætte projektet i gang?

Fordi manglen på de unges stemme var så åbenlys. Det er deres liv, spørg dem!

I bad de unge hjemløse tage billeder af deres hverdag, som så blev udgangspunkt for jeres spørgsmål. Hvad gav det?

Vi blev klogere på, hvordan de hjemløse unge oplever deres eget liv. Det gav også de unge en mulighed for at lave en anden fortælling, end den de er vant til at fortælle. En af de unge fik for eksempel øje på, hvor stor en rolle planter spiller i hans liv. Det gav ham ro, og han forbandt planter med et hjem. En anden talte om, at der dukkede sprækker af lys op i hans egen historie, da han gik i gang med at undersøge det omkring ”hjem”. Han var vant til at tænke, at det meste af hans opvækst bare var skidt.

Hvad var de to vigtigste pointer, I fik med ved at høre de unges stemmer?

Den oplagte – at de gerne vil ses og behandles som et menneske. At det at få en bolig ikke bare er ”ren lykke.” Det er hårdt arbejde, det er følelsesmæssigt en udfordring i forhold til de andre hjemløse – og det kræver hårdt arbejde at få en bolig til at blive til et hjem. Og hvis ikke boligen bliver til et hjem, er det bare en bolig – som kan forlades. Præcist som når de går rundt med rygsæk på gaden – og hver morgen forlader et overnatningssted for senere at finde et nyt.

Hvad kan professionelle, der møder de unge hjemløse, bruge jeres undersøgelse til?

At det netop kræver mere end ”bare” fire vægge og en bolig at få et hjem. Det er også et stykke identitetsarbejde. Samtidigt med, at det fortsat kræver en aktiv vedligeholdelse at fastholde et hjem – og netop her spiller de professionelle en vigtig rolle.

Lektorerne Charlotte Vange Løvstad og Christian Bundgaard Svendsen har sammen med koordinator Hanne Ramsbøl – alle fra VIA – skrevet artiklen: ”Mit hjerte skal nok lige acceptere, at det er mit hjem det her – hjemløse unges erfaringer med hjem og hjemløshed.” Artiklen bringes i Uden for nummer 37, der er med denne udgave af Socialrådgiveren.