TAK! Jeg vil fortsat gøre mit bedste for vores fælles sag

LEDER: Dette er et farvel til det at være formand for DS, men aldrig et farvel til at gøre mit bedste for den fælles sag – og jeg har ambitioner om, at vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation, kan gøre en forskel sammen.

Dette bliver min sidste leder som formand for Dansk Socialrådgiverforening. Det er lidt svært, da jeg har elsket alle de år, jeg har haft privilegiet at være med i ledelsen af DS. Som regionsbestyrelsesmedlem, som medlem af hovedbestyrelsen og i de sidste 11 år som frikøbt politiker i DS – først som formand for Region Øst og de seneste seks år som formand.

Jeg håber, at jeg har indfriet den tillid, som I har vist mig. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste. Tak for dialogerne på de utallige klubmøder, jeg har deltaget i. Tak for den indsigt, jeg har modtaget, og tak for samarbejdet med tillidsvalgte, DS-politikere og ikke mindst vores fantastiske medarbejdere. Tak for samtalerne på Facebook, ved demonstrationer, konferencer og møder. Tak for opbakningen ved forhandlinger, og når jeg har optrådt i medierne. Det kan være skrap kost at stille sig frem i den offentlige debat. Men at mærke tilkendegivelserne fra jer, har givet energien til at gøre det.

Det har været et stort privilegium at repræsentere sin egen faggruppe. At have jeres tillid til at lede vores fællesskab. Heldigvis har jeg ikke gjort det alene. De bedste regionsformænd, en dygtig hovedbestyrelse, seje tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter, fagligt stærke aktive i faggrupperne, dybt engagerede regionsbestyrelser, og alle de mange socialrådgivere, der hver dag tager ansvar for vores fællesskab ved at deltage i klubmøder, debatter eller ved at være der for hinanden i hverdagen.

Alle påtager sig en rolle i at lede vores fællesskab. For vores fællesskab er kun så stærkt, som vi selv gør det. Og med fælles hjælp er vi blevet stærkere og også flere over tid. Og jeg er sikker på, at den styrke kun vil vokse, hvis vi alle bidrager med det, vi kan.

Og der er brug for vores styrke. Stærke kræfter i vores samfund vil fortsat presse på for, at vi skal arbejde mere og længere, forringe velfærden, øge uligheden og presse lønningerne. Alt sammen forhold, der vil øge utrygheden, fattigdommen og gøre vores arbejdsliv mere presset. Derfor er der brug for et stærkt DS. Og jeg er sikker på, at vi kan skabe en anden udvikling. Men vi kan ikke gøre det alene.

Det er også den erkendelse, der fik mig til at stille op som næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og dermed ikke genopstille som formand for DS. For de faglige organisationer må og skal holde sammen. Ikke bare for at kæmpe imod forringelser, men for at kæmpe for lysere tider. Forhandle og skabe resultater for et arbejdsliv med et sikkert arbejdsmiljø og ikke mindst skabe rammer for arbejdsglæde, kæmpe for bedre velfærd og en stærkere offentlig sektor til at understøtte den udvikling. Men også finde løsninger for de udfordringer, som vi står overfor, når arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen, når udenlandsk arbejdskraft udsættes for social dumping, når vi sammen skal slutte ring om, at vi vil et samfund baseret på solidaritet med de, som er ramt af uheld, ulykke eller sygdom. Og sidst men ikke mindst når vi sammen skal kæmpe for bedre løn og arbejdsvilkår. Alt det kan DS ikke gøre alene. Det kræver sammenhold med de andre faglige organisationer. Og med Fagbevægelsens Hovedorganisation, som går i luften den 1. januar, slutter 1,4 mio. lønmodtagere sig sammen. Og det giver os selvfølgelig en styrke til at handle meget stærkere og sætte en lys dagsorden for fremtiden. For vi er forpligtede – ligesom generationerne før os – og opgaven er at levere et bedre samfund, som er bæredygtigt, også til kommende kollegaer og en tryghed til os selv i vores mange år på arbejdsmarkedet og i vores otium. Så opgaver er der nok af.

Så dette er et farvel til det at være formand for DS, men aldrig et farvel til at gøre mit bedste for den fælles sag. Jeg blev socialrådgiver for at gøre en forskel, jeg blev aktiv i DS for at gøre en forskel – og jeg har ambitioner om, at vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation, kan gøre en forskel sammen.

Tak for tilliden – og jeg ved, at DS er i gode hænder med Mads Bilstrup som vores nye formand. Vi ses derude i kampen for en lysere fremtid.

Majbrit Berlau er formand for Dansk Socialrådgiverforening