Guide om din ytringsfrihed

Dansk Socialrådgiverforening har netop udgivet en guide om socialrådgivernes ytringsfrihed – læs hele guiden på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed

Din ytringsfrihed er beskyttet af Grundloven og en række internationale konventioner. Beskyttelsen gælder, når man som socialrådgiver ytrer sig på egne vegne i den offentlige debat eller på arbejdspladsen.

Det må du:

 • Deltage i den offentlige debat – på egne vegne
 • Fremsætte personlige meninger i tale og på skrift
 • Fremsætte personlige meninger, som vedrører dit eget arbejdsområde
 • Fremsætte personlige meninger i ressourcespørgsmål, eksempelvis nedskæringer

Det må du ikke:

 • Fremlægge tavshedsbelagte oplysninger
 • Komme med ærekrænkende udtalelser
 • Være urimelig grov
 • Fremsætte åbenbart urigtige oplysninger

Læs hele guiden om ytringsfrihed på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed

Hvad siger loven?

Grundlovens § 77 siger bl.a. ‘Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres’.

Derudover er din ytringsfrihed beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, EU’s chartre om grundlæggende rettigheder og FN-konventionen.

Bland dig i debatten

 • Som socialrådgiver har du en unik mulighed for at kvalificere den offentlige debat med viden og erfaring fra arbejdet med udsatte borgere ved blandt andet at skrive debatindlæg til medierne.
 • Ved at blande dig i den faglige debat på din arbejdsplads og i faglige fællesskaber er du med til at forbedre og udvikle faget, rammerne for det sociale arbejde og arbejdsmiljøet.
 • Er du i tvivl om, hvad du i en konkret sag kan ytre dig om og hvordan, kan du altid kontakte Dansk Socialrådgiverforening, som står klar med sparring, råd og vejledning.

Ring 70 10 10 99 eller skriv til Dansk Socialrådgiverforenings kommunikationsafdeling på kommunikation@socialraadgiverne.dk

Læs mere på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed

 

Ulovlig praksis

Hvad gør du, hvis du bliver bedt om at arbejde i modstrid med eller på kanten af loven?

 • Det er altid en god idé at starte med at gå til din tillidsrepræsentant for sparring og vejleding. DS anbefaler også, at du går i dialog med din nærmeste leder. Hvis nærmeste leder undlader at reagere på henvendelsen eller fastholder en ulovlig ordre, kan du underrette lederens umiddelbart overordnede.
 • Fører dialogen med ledelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, bør du sammen med din tillidsrepræsentant kontakte din DS-Region.
 • Find din region på socialraadgiverne.dk/kontakt
 • Du kan også hente hjælp, vejledning og sparring hos Dansk Socialrådgiverforenings kommunikationsafdeling. Ring 70 10 10 99 eller skriv til kommunikation@socialraadgiverne.dk

Læs mere på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed

 

Tal loyalt – fakta om loyalitetspligten

 • Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet kan ikke medføre yderligere begrænsninger i ytringsfriheden.
 • En lovligt fremsat ytring kan ikke i sig selv føre til ”negative ledelsesreaktioner’” som afskedigelse, ændringer i opgaver eller forbigåelse i forbindelse med løntillæg.
 • Det er ikke et krav, at kritiske ytringer skal fremsættes internt først, men generelt bør åbenhed og konstruktiv debat fremmes på den enkelte arbejdsplads. Det er ofte fornuftigt at rejse kritikken via de interne systemer, før man går til pressen.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed