Mig og mit arbejde: Mette Huus

Mette Huus er børnesagkyndig i Statsforvaltningen og bor i Odder.

Mit første job var et to-måneders vikariat i børne- og familieafdelingen i Odder Kommune. De to måneder blev til 13 år, og jeg har faktisk arbejdet med børn, unge og deres familier i forskellige sammenhænge lige siden: På børnepsykiatrisk hospital, som familieorienteret alkoholbehandler – og nu som børnesagkyndig i Statsforvaltningen.

Mit omdrejningspunkt har altid været at hjælpe forældrene med at skabe den bedste trivsel i familien. Mit  faglige syn er, at det er forældrene, der er rammesættende – og ledere i familien. Som en del af den udvikling uddannede jeg mig som familieterapeut på Kempler Instituttet. Uddannelsen gav mig et øget fokus på relationernes betydning i en familie, og jeg lærte meget om den terapeutiske samtale og et fokus på: ”Hvordan kan I komme videre i den her familie?”

Jeg havde tidligere set på en stilling som børnesagkyndig i Statsforvaltningen, men jeg følte mig ikke dygtig nok. Så kom der en stilling igen – og den fik jeg heldigvis. Jeg har været her i tre år, og arbejdet giver så meget mening. Jeg møder mennesker fra alle samfundslag, fra direktøren til kontanthjælpsmodtageren.

Arbejdet er meget varieret. Man skal kunne rådgive om børns udvikling – og udforske, hvordan forældrene forestiller sig, at det skal se ud med det nye setup som skilte forældre. Som børnesagkyndig laver jeg for eksempel også overvågede samvær – for at vurdere, hvordan samværet skal se ud.

Man skal have et vist overskud for at være her. For jeg ved, at når jeg byder forældrene velkommen, så får jeg en konflikt med ind i rummet. Vi laver rigtig meget mægling, hvor det er vigtigt med en procesretfærdighed, så begge parter oplever sig hørt.

Det er et svært felt, hvor alle følelser er i spil. Vi har med det mest sårbare at gøre: Folks børn – og adgangen til dem. Den gode oplevelse er, hvis jeg sammen med forældrene laver et forlig, der afspejler en fælles forståelse, og hvor de har forstået barnets perspektiv.

Vi har høringssamtaler med børn ned til syv år, og vi træffer stort set aldrig en beslutning uden at snakke med børnene. Vi har også børnegrupper herude, hvor jeg er med som en af to børnegruppeledere.

Statsforvaltningen skal jo overgå til at hedde et Familieretshus i foråret 2019. Det bliver spændende. Der er sket meget de seneste år i forhold til at gå den retning, hvor forældrene i stedet for en jurist møder en børnesagkyndig som det første.

I min fritid stresser jeg primært af ved at løbe i den lokale skov. Jeg elsker at løbe, og jeg er nok en lille smule afhængig. Ellers spiller jeg klaver. Det har jeg gjort, siden jeg var 10 år. Og så er det noget, jeg har med min datter, som både synger og spiller. Indimellem tager vi lige en halv time ved klaveret. Det er dejlige oaser.