Socialrådgiveren 10/21

Indhold

Mit yndlingsord: Rummelig

Af Berit Wolff, socialrådgiver, Odense Kommune, Jobcenter. Medlem af DS-Region Syds bestyrelse, og suppleant til hovedbestyrelsen.

Guiden: Sådan får du tid til fordybelse

Fordybelsen er truet i en verden med storrumskontorer og digital tilgængelighed, som kendetegner de fleste arbejdspladser. Læs hvordan du værner om din hjerne og udnytter din tid og evner bedst muligt i en støjende verden.

Guiden: Hjernen er vores vigtigste arbejdsredskab

Når hjernen får tid og ro til at fokusere, genopbygger vi vores mentale ressourcer i stedet for at slide os selv ned. Derfor er det vigtigt at give hjernen nogle gode arbejdsbetingelser og hjernevenlige vaner.

Mountainbike og jobgaranti: ”Endelig fik jeg et rigtigt arbejde”

Indtil for nylig var Stefanie en af de unge på kanten af samfundet uden job og uddannelse, som politikere og eksperter udtrykker bekymring for – og vurderer som en af de allerstørste udfordringer for det danske samfund. Trods en række virksomhedspraktikker kunne Stefanie ikke få job, men så kom hun med i projekt ’Unge på Toppen’ i Aabenraa Kommune og cyklede sig til et job.

Beskæftigelse: De unge bliver på toppen

Cykelprojektet ’Unge På Toppen’ er en succeshistorie. 75 procent af deltagerne kommer i job eller uddannelse. Men det er også en historie om, hvor meget der skal til for at rykke de unge på kanten af samfundet. Og så er det et resultat af, at byrådet i Aabenraa Kommune de seneste fem år har investeret millioner i at få mennesker ud af offentlig forsørgelse. Derfor vækker det også bekymring, at regeringen vil spare på netop indsatsen for de unge på uddannelseshjælp.

Eksperter: Paradoksalt at regering vælger at spare på udsatte unge

Regeringen lægger op til, at besparelser på jobcentre – i første omgang 330 millioner kroner – kan hentes på indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Socialrådgivernes formand er bekymret for konsekvenserne af besparelserne, og arbejdsmarkedsprofessor kalder aftalen paradoksal.

Beskæftigelse: Borgmestre fordømmer regeringens besparelser på udsatte unge

Hvad mener du om regeringens spareplaner på beskæftigelsesområdet, som skal være med til at finansiere Arne-pensionen, hvor der lægges op til, at kommunerne sparer på indsatsen til unge på uddannelseshjælp? Hvor meget skal I spare, og hvordan udmønter I besparelserne? Det har vi spurgt seks borgmestre og rådmænd om.

LEDER: Dyre besparelser

"Hvis vi skal have flere i uddannelse og arbejde, så må de ansvarlige politikere genbesøge deres aftale og tage de varslede besparelser af bordet."

JURA: Inddragelse af personer med demenssygdom i sagsbehandlingen

Der er særlige overvejelser og viden, der er nødvendige for at følge reglerne, når socialrådgivere arbejder med mennesker, der er ramt af en demenssygdom. Men udgangspunktet er, at disse borgere kan træffe gyldige juridiske beslutninger uden begrænsninger.

MIT ARGUMENT: Syg betyder syg

af Dorthe Sonnesen Thestrup, socialrådgiver og ambulant behandler i “Center for Afhængighed”, Guldborgsund Kommune

Opvækst eller tilvækst – er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er for eksempel næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. En analyse af flyttemønstre viser, at landkommunerne har en højere andel af socialt udsatte tilflyttere end hovedstads- og storbykommunerne.

Efteruddannelse i sexologi: Alle kan få ondt i seksualiteten

Danmark har fået sine to første socialrådgivere med en master i sexologi: Joan Lysholdt og Anette Crone Jessen. De ser begge et stort behov for at inddrage sexologien i socialt arbejde og ønsker at gøre op med den berøringsangst, som knytter sig til seksualitet. For som de siger: Alle kan få ondt i seksualiteten.