DEBAT: Hvordan bygger vi bro mellem kommune og region?

"Socialrådgiverens rolle bliver afgørende i arbejdet med at forebygge patienternes sociale deroute."

Socialrådgivning er en kommunal opgave – det er et historisk regionalt postulat, vi må gøre op med!

For socialrådgivning er ikke kun en kommunal opgave – aftalen om den nære psykiatri tilsiger, at både region og kommune
har initiativpligten til at sikre, at indsatser omkring patienten koordineres for at undgå, at patienten oplever forværring af sin psykiske tilstand og sociale situation.

Socialrådgiverne i regionen kan bidrage til et mere fleksibelt og effektivt samarbejde med kommunalt regi, da de ”taler samme sprog”. Med en helhedsorienteret tilgang til patienten, et indgående kendskab til organisatoriske rammer og lovgrundlag er socialrådgiveren i både ambulatorie og sengeafsnit en vigtig medspiller i forhold til at sikre, at patientens forløb ikke trækker unødigt ud.

Socialrådgiverens rolle bliver afgørende i arbejdet med at forebygge patienternes sociale deroute og understøtte, at de bliver i stand til at mestre eget liv bedst muligt trods psykiske udfordringer. Et fokus, der ofte overses i en travl behandlingsindsats, hvor der ikke er kompetencer eller ressourcer til denne del af forløbet.

I almenpsykiatrien i Skejby har man set en synlig, positiv effekt på antallet af indlæggelsesdage, genindlæggelser og patienter, der er færdigbehandlede, efter en løbende opnormering fra 1,5 til 7 socialrådgivere i de seneste tre år.

De øvrige faggrupper siger, at de tidligere har manglet den socialfaglige indsats til at kunne sikre smidig og effektiv overgang mellem kommune og region. De oplever, at samarbejdet er blevet mere positivt og produktivt mellem sektorerne.

Flere socialrådgivere vil betyde støtte til en proces, hvor vi arbejder hen imod, at behandlingspsykiatrien bliver mere socialt orienteret, og socialpsykiatrien bliver mere behandlingsorienteret, hvilket giver de bedste forløb på tværs af region og kommune for patienter og pårørende.


Peter Møller Andersen, overlæge i Afdeling for Psykoser og regionsrådsmedlem for S, Sine Knudsen, socialrådgiver i Klinik for psykoser og Lene Kuntz, socialrådgiver i Afdeling for psykoser, S10 – alle tre ved Aarhus Universitetshospital.


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk