LEDER: Dyre besparelser

"Hvis vi skal have flere i uddannelse og arbejde, så må de ansvarlige politikere genbesøge deres aftale og tage de varslede besparelser af bordet."

Den såkaldte Arne-pension betød, at nedslidte borgere kunne trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Det er en glimrende og nødvendig ordning, men finansieringen af den har voldsomme konsekvenser. For der skal i de kommende år spares milliarder på beskæftigelsesområdet. Det kommer til at ske ad flere omgange, og vi begynder nu at se konsekvenserne af den første sparerunde.

For i det kommende år skæres 334 millioner kroner primært på indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Det går stik imod regeringens eget mål om, at få flere i arbejde og i uddannelse. Et mål, som vi helhjertet bakker op om, men hvor vi med vores erfaringer og faglighed ved, at det kræver socialrådgivere med tid og mulighed for at arbejde sammen med den unge om at komme i beskæftigelse. Korte samtaler på samlebånd virker bare ikke til en målgruppe, der ofte har komplekse problemstillinger. Og det er netop de borgere, den første besparelse rammer. Unge mennesker, der ofte har brug for en helhedsorienteret indsats og støtte for at få fodfæste tidligt i voksenlivet. Det skylder vi dem, og vi ved, at det betaler sig. Både menneskeligt og økonomisk.

For os socialrådgivere betyder det ringere arbejdsvilkår, ringere mulighed for at støtte de borgere, der har brug for det, og desværre også risiko for fyresedler. Igen en konsekvens, der går stik imod intentionen om at få flere i uddannelse og beskæftigelse. For det kræver dygtige socialrådgivere.

Desværre ser vi ind i 2022, hvor der skal skæres endnu mere på beskæftigelsesområdet. I næste runde skal der spares endnu mere. Hvor de penge skal findes, vides endnu ikke. Men jeg kan desværre allerede sige, at det får store og alvorlige konsekvenser. Hvis vi skal have flere i uddannelse og arbejde, så må de ansvarlige politikere genbesøge deres aftale og tage de varslede besparelser af bordet.

Læs også kommunalpolitikernes reaktion på besparelsen på side 32.