Guiden: Sådan får du tid til fordybelse

Fordybelsen er truet i en verden med storrumskontorer og digital tilgængelighed, som kendetegner de fleste arbejdspladser. Læs hvordan du værner om din hjerne og udnytter din tid og evner bedst muligt i en støjende verden.

 1. Indse, at fordybelse tager tid

  Du kan ikke fordybe dig på kommando. Det tager tid både at lukke verden ude, lade sig opsluge og få tankerne linet op.

 2. Adskil hurtig og langsom tid

  Det er umuligt på samme tid at fordybe sig og håndtere hastesager. Lav derfor en vekselvirkning mellem langsom tid til fordybelse og hurtig tid til samarbejde og småopgaver. Rytmen kan eksempelvis være to dage med langsom tid, efterfulgt af en dag med hurtig tid. Eller den langsomme tid kan være formiddag og den hurtige eftermiddag.

 3. Prioritér sammenhængende langsom tid

  Fordybelse kræver beskyttede perioder med langsom tid, hvor der ikke er en akut deadline eller andre sager, som presser sig på. Hurtig tid kan stoppes ind i mellemrummene mellem faser af langsom tid. Det er ikke let at finde sammenhængende tid i en arbejdsdag med samarbejde og møder, men det er nødvendigt, hvis man ønsker at fordybe sig.

 4. Singletasking – én ting ad gangen

  Sørg for at singletaske – og hold op med pr. automatik at multitaske. Prioriter én opgave ad gangen og giv den din fulde opmærksomhed – og vær bevidst om, at multitasking er det absolut modsatte af koncentration.

 5. Afslut opgaver

  Når du bliver færdig med en opgave, kan du lettere fokusere på næste opgave. Kan opgaven ikke afsluttes, så planlæg hvordan den bliver det. At blive færdig med en opgave slukker for den indre støj og sparer på det mentale batteri.

 6. Skær støjen væk

  Meget af det, der stjæler din tid, er støj. Ligegyldigheder, som folk sender i din retning, bare fordi de kan med et tryk på en knap. Tænd din indre radar for det arbejde, der kun er støj.

 7. Husk pauserne

  Vi taler om overtid og flekstid, dropper pauserne og arbejder lidt hurtigere og lidt længere. Men den bedste måde ikke at drukne i irrelevante opgaver er at holde hovedet koldt og holde pauser, så man bevarer overblikket. Du skal udrette bedre, ikke mere.


TID x RO x GNIST = FORDYBELSE

Fordybelse forudsætter tid, ro og gnist.
Men fordybelse giver også tid, ro og gnist. Når du opsluges af dit arbejde, kan du ikke høre støjen omkring dig.

* Fordybelse er en tilstand, hvor man lader sig opsluge af én enkelt opgave, hvorved al ens viden, erfaring og tænkeevne bringes i spil, så man præsterer sit ypperste.

* Gnist er den indre sindstilstand, som er nødvendig for at kunne fordybe sig. En indre motivation drevet af meningsfuldhed og fornemmelse af fremdrift kombineret med godt humør og tilstrækkelig inspiration.


Svækket koncentration
En undersøgelse fra Analyse Danmark viser, at 60 procent af medarbejdere i åbne kontorlandskaber oplever svækket koncentration. En fjerdedel af dem er så generet af støj, at de må arbejde over for at få ro til opgaverne.

Læs mere om at indrette storrumskontorer i guiden: ’Sådan får I det bedste ud af storrumskontorer’ i Socialrådgiveren nr. 2/20.


Mennesker i kontorkoma har svært ved at…

 • holde fokus på en opgave
 • kapere nuancer
 • huske
 • lære nyt
 • bearbejde information
 • tage rationelle beslutninger
 • løse svære problemer
 • tænke abstrakt
 • være kreative
 • planlægge og tænke langsigtet
 • holde hovedet koldt

Kilde til guiden: Pia Hauge og hendes bog ”Kontorkoma – fra støj til fordybelse i dit arbejde”, Akademisk Forlag.