Socialrådgiveren 06/22

Indhold

Mit yndlingsord: Arbejdsmiljø

Af Hanne Charlotte Nordgren Peglau, socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Borgercenter Handicap (børn), Københavns Kommune

Guiden: Tværfaglighed kræver mod og åbenhed

- Vi kan se, at det tværfaglige samarbejde er en vedvarende udfordring. Med den nye hovedlov bliver tværfaglighed om muligt mere aktuelt, end det nogensinde har været, siger Annette Juul Jensen, medforfatter til en ny håndbog om tværfaglighed.

Mangel på socialrådgivere er en massiv udfordring

I 2030 kommer vi til at mangle cirka 35.600 velfærdsmedarbejdere, herunder mellem 3.500 og 5.000 socialrådgivere. Allerede nu kæmper flere kommuner med fastholdelses- og rekrutteringsproblemer. En af dem er Hillerød Kommune, hvor leder Lene-Line Stentoft og tillidsrepræsentant Annette Bendtsen mangler kolleger.

Mangel på socialrådgivere – Eksperter advarer: Vi er på vej mod en velfærdskrise

I 2030 kommer vi til at mangle cirka 35.600 velfærdsmedarbejdere, herunder mellem 3.500 og 5.000 socialrådgivere, hvis udviklingen fortsætter. Det vil unægteligt komme til at gå ud over kvaliteten i den offentlige service. Vi risikerer at ende i en decideret velfærdskrise, hvis der ikke bliver rettet op på finansieringen af velfærdsuddannelserne og løn- og arbejdsvilkårene i det offentlige, advarer flere eksperter.

Når sagsakter bliver læst som livshistorier

Som mennesker bliver vi til i de fortællinger, vi og andre ­fortæller om os selv. Har man som barn været anbragt, mangler man de vigtige livsvidner, som ens forældre, søskende og andre stabile relationer udgør, siger antropolog Mette Larsen. Hun er aktuel med en bog om at skrive om de svære ting med blik for, hvordan teksten læses af dem, man skriver om.

Refleksion: ”Når vi ikke gør, som vi plejer”

Malene Fuglsang, socialrådgiver, Social Vejledning, Ballerup Kommune. Arbejder primært med voksne med handicap eller en psykiatrisk diagnose. Tovholder for de ­sammenhængende borgerforløb, hun har ansvar for.