DEBAT: Vores fag er en skygge af den hjælpekunst, det var engang

Socialrådgivernes vilje og evne til at gøre en positiv forskel er kommet under voldsomt pres.

Faldende ansøgerstal har fået mig til at tænke over, hvorfor jeg selv blev socialrådgiver. Og hvorfor færre nu søger ind på socialrådgiveruddannelsen. Jeg startede på uddannelsen i 1969 og stoppede som lønnet socialrådgiver i 2014, men har bevaret kontakten til det faglige blandt andet som frivillig gældsrådgiver og redaktør af en social brevkasse.

Det meningsfyldte i faget har for mig været helhedsvurderingerne, analysearbejdet, at lytte til mennesker og familier i alle mulige livssituationer. At arbejde i organisationer, hvor jeg fra ledelsen oplevede tillid til min faglighed. Til gavn for borgerne.

Målet har altid været at give borgerne ordentlige, meningsfyldte og forståelige afgørelser. At give dem en oplevelse af at blive hørt og set og taget alvorligt. Og at hjælpe dem bedst muligt inden for mulighedernes grænser.

I dag tager kommunernes sociale arbejde sig anderledes ud. Der er selvfølgelig gode og dårlige kommuner, men tendensen er:

Helheden og samspillet er forsvundet mellem for eksempel arbejdsmarkeds- og familieområdet, og handicap- og familieområdet. Socialrådgivernes tillidsbaserede arbejde er fra ledelsen erstattet af to-do-lister, skrappe visitationsfora, overdreven økonomistyring og ofte af ledere med en administrativ-økonomisk baggrund uden erfaring i socialt arbejde.

I en sådan organisation er der ikke meget plads til et menneskesyn, hvor det enkelte menneske ses, høres, rådgives og støttes til at få løst op for en fastlåst eller meget vanskelig situation, og hvor kompleksiteten i problemstillingerne fylder meget. Socialrådgivernes vilje og evne til at gøre en positiv forskel er kommet under voldsomt pres.

Hvad skal der til for at ændre det? En ny politisk erkendelse af, hvad de basale menneskelige behov består af, også i socialt arbejde. Jeg tror, de består af at høre og blive hørt, at se og blive set, at tro og blive troet.

Det nutidige sociale arbejde i mange kommuner er langt fra denne hjælpekunst. Det er nok en af forklaringerne på, at færre søger ind på uddannelsen.


Jørgen Breindahl er socialrådgiver


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk