Guiden: Tværfaglighed kræver mod og åbenhed

- Vi kan se, at det tværfaglige samarbejde er en vedvarende udfordring. Med den nye hovedlov bliver tværfaglighed om muligt mere aktuelt, end det nogensinde har været, siger Annette Juul Jensen, medforfatter til en ny håndbog om tværfaglighed.

Tværfaglighed virker, fordi du kan skabe bedre resultater for borgerne og skabe klarere sammenhæng på tværs af afdelinger. Men det kræver også noget af dig selv. At du er fagligt stærk, villig til at lytte og lære, og at du er klar til at bryde med vanerne.

Sådan lyder det i håndbogen ”Tværfaglighed som arbejdsmetode”, som seniorkonsulent Annette Juul Jensen fra Cabi er medforfatter på.

Om baggrunden for at udgive håndbogen siger hun:

– Vi kan se, at det tværfaglige samarbejde er en vedvarende udfordring. Hvis parterne har forskellige opfattelse af, hvad deres kerneopgave er – eksempelvis beskæftigelsesområdet contra socialområdet – så har man forskellige takes på, hvad der kan flytte borgeren. Hvad kom først, og hvad kom sidst, hvad er vigtigst… Det skaber knaster. Og til syvende og sidst er det borgeren, som taber på det. Og med den nye hovedlov bliver tværfaglighed om muligt mere aktuelt, end det nogensinde har været.

Annette Juul Jensen understreger, at tværfaglighed kræver åbenhed og mod.

– Det er et grundlæggende tankesæt, som man skal have på plads, en åbenhed over for andre fagligheder. Man skal turde at gå ind i det rum, hvor man ikke forsvarer sin faglighed, men hvor man tilbyder sin faglighed.

Tværfaglighed betaler sig

Hvis det tværfaglige samarbejde skal lykkes, kræver det ifølge Annette Juul Jensen opbakning i hele organisationen.

– Noget af det, som kan udfordre det tværfaglige arbejde, er, at der ligger et skelet lige bag ved, som hedder økonomi. En størrelse, som enkeltfagpersoner ikke nødvendigvis har nogen indflydelse på, pointerer Annette Juul Jensen.

Derfor er et af håndbogens kapitler viet til lederne, som skal skabe rammerne for, at tværfaglighed kan lade sig gøre.

– Lederne er nødt til at mødes med de forskellige forvaltningschefer, for tværfaglighed skal være noget, hele organisationen bakker op om – både politikerne og direktionen. Mit forsigtige bud er, at tværfaglighed er en mangelvare, fordi mange ledere er forankret på forskellige budgetter, og hvem skal så betale for den tværfaglige indsats?

Det koster ifølge Annette Juul Jensen ressourcer at komme godt i gang, men bliver det tværfaglige arbejde prioriteret og understøttet, betaler det sig i sidste ende.


Hovedloven – som skal sikre en mere sammenhængende plan for borgere med komplekse udfordringer – skal efter planen træde i kraft 1. januar. Den skal dog først være implementeret i alle kommuner 1. januar 2025.


Annette Juul Jensen er seniorkonsulent i Cabi, som er et non-profit videnshus, der arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Hun er medforfatter på håndbogen Tværfaglighed som arbejdsmetode”, som tager udgangspunkt i beskæftigelsesindsatsen, men favner alle kommunale velfærdsområder.