Refleksion: ”Når vi ikke gør, som vi plejer”

Malene Fuglsang, socialrådgiver, Social Vejledning, Ballerup Kommune. Arbejder primært med voksne med handicap eller en psykiatrisk diagnose. Tovholder for de ­sammenhængende borgerforløb, hun har ansvar for.

Refleksion: ”Når vi ikke gør, som vi plejer”

Foto: Lisbeth Holten

Magnus på 24 år har autisme og mutisme – selektiv stumhed – og har stort set ikke talt, siden han var 12 år. Jeg fik Magnus’ sag for et par år siden. Meget er forsøgt for at hjælpe Magnus, men kombinationen af autisme og mutisme, som har ført angst og depression med sig, er sjælden. Så trods vilje og mange tiltag, var der ikke noget, der for alvor hjalp ham.

Derfor var det oplagt at tilbyde Magnus et sammenhængende borgerforløb. Noget af det første, vi gør, er at spørge borgerne, hvad deres drøm og ønske for livet er. Og Magnus nikkede tydeligt til, at hans drøm var at kunne bruge sin stemme igen. Den drøm er nu opfyldt.

Noget af det særlige ved sammenhængende borgerforløb er, at vi kan lave en prøvehandling. Det betyder, at vi ikke gør, som vi plejer, men går andre veje. Så jeg kontaktede Tove Lund Thomasen, der er en af de meget få specialister i Danmark på autisme og mutisme. Man kan sige, at det at inddrage Toves specialistviden og kompetencer var en prøvehandling. Ud over Tove blev andre fagpersoner også inddraget – eksempelvis en sagsbehandler fra Jobcenteret og en talepædagog.

Selv om der er sket en stor forandring og fremgang for Magnus, så slipper jeg ham ikke. For mens mutismen er trængt i baggrunden, er autismen trådt tydeligere frem, og den skal Magnus også have den rigtige hjælp til.

Vi har et godt samarbejde i teamet og skal nok finde løsninger i fællesskab også her. Vi har ledelsens opbakning til at træffe beslutninger, når vi mødes, så vi hurtigt kan gå fra idé til handling. Det er rart at opleve, at både Magnus og hans mor har mødt opbakning fra et helt team, der lytter. De står ikke alene, og de skal ikke mødes med os enkeltvis – vi er i samme rum.

» Læs også ’Tilliden tilbage – udspil til en ny og målrettet beskæftigelsesindsats på socialraadgiverne.dk/tillidentilbage


I Ballerup Kommune tilbydes alle borgere, som har et behov, og som ønsker det, et Sammenhængende Borgerforløb. Pt. deltager ca. 300 borgere i et sådant forløb.
» Læs mereballerup.dk/borgerforloeb


Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke, så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk.