REGIONSLEDER: Gensidig inspiration kobler uddannelsen til praksis

"Det er så vigtigt at give faget godt videre."

REGIONSLEDER: Gensidig inspiration kobler uddannelsen til praksis

Foto: Lisbeth Holten

”Det har været rigtig spændende at høre oplæggene fra praksis, da det hjælper med at sætte vores teoretiske forståelse ind i en virkelig praksisverden, hvilket gør den lettere at forstå”.

Sådan siger en socialrådgiverstuderende efter at have været på vores workshop i Aarhus om at skrive bachelor.

Workshoppen er en del af arbejdet for en god overgang fra studie til praksis, som Region Nord – sammen med resten af DS – er meget optaget af.

Gentagende har vi hørt fra studerende, at de mangler erfaring med praksis under studiet, hvilket gør dem usikre på at skulle ud i faget efter endt uddannelse. Af samme grund oplever nogle nyuddannede et praksischok med risiko for, at de nærmest forlader faget, inden de er kommet rigtigt i gang.

Workshoppen skal imødekomme behovet for at koble mere praksis til uddannelsen og er for de studerende, som skal til at finde aktuel inspiration til deres bachelor.

Her møder de studerende socialrådgivere, der arbejder på eksempelvis beskæftigelse-, børne- og handicapområdet. Praktikerne holder oplæg om socialfaglige udfordringer og dilemmaer i arbejdet. Derudover kan de studerende vende bacheloremner med socialrådgiverne fra praksis.

I halvandet år har vi i Region Nord arbejdet med konceptet, som vi tilbyder på VIA i Holstebro, i Aarhus og på Aalborg Universitet. I al jysk beskedenhed må jeg bare sige, at tiltaget er en succes: Fremmødet er stort og tilbagemeldingerne positive. På workshoppen i Aarhus deltog omkring 80.

Samtidig fortæller workshoppens erfarne socialrådgivere, at de finder ny energi og glæde i arbejdet ved at reflektere over faget sammen med de studerende. En praktiker siger:

”Det var nogle virkelig spændende dilemmaer og spørgsmål, de studerende rejste, og som det er fedt at blive udfordret af som praktiker”.

Det er så vigtigt, at vi giver faget godt videre. Både til de nye i faget og de mere erfarne ved at inspirere hinanden. Særligt nu hvor vi står til at mangle socialrådgivere, skal vi passe på og fastholde de socialrådgivere (in spe), der er. Her er ordentlige arbejdsbetingelser og vilkår for det sociale arbejde selvfølgelig afgørende. Men det er en tidlig kobling til praksis og faglig inspiration også.

Inden længe skal et nyt hold socialrådgiverstuderende til at skrive bachelor. Vi er klar til at give faget videre til jer.