Tre socialrådgivere udtaler sig om, hvordan de ­oplever manglen på ­socialrådgivere

Vi har spurgt DS’ fælles­tillidsrepræsenter i tre af ­Danmarks store byer, ­hvordan de ­oplever manglen på ­socialrådgivere – hvad det betyder for arbejdsmiljøet, og hvordan de håndterer det.

Der skal være balance mellem erfarne og nyuddannede

  • Tania Kvist, fællestillidsrepræsentant, Aalborg Kommune

– Det er ikke kritisk i Aalborg endnu, men vi kan godt mærke, at det går den forkerte vej. Hvor vi tidligere havde måske 60 til 70 ansøgere til en ledig stilling, som også var kompetente ansøgere, så har vi måske fem nu. Vi er dybt afhængige af, at der også er nogle erfarne socialrådgivere, som kan formidle eksempelvis den ret komplicerede beskæftigelseslovgivning. Men at få en erfaren socialrådgiver er bestemt ikke nemt – og det gælder alle områder.

– Vi er nødt til at være opmærksomme på, at vi skal have en blandet sammensætning af nyuddannede og socialrådgivere med mere erfaring, så vi ikke kommer til at give de nyuddannede et iskoldt praksischok. For i forhold til arbejdsmiljøet kan det give nogle udfordringer, hvis der ikke er tilstrækkeligt med erfarne socialrådgivere til at passe på de nyuddannede. Hos os får de nyuddannede en mentor, som er oplæringsansvarlig, men vi har ikke egentlige introforløb.

– Når jeg kigger på manglen på velfærdsprofessionelle blandt sygeplejersker, lærere og pædagoger, bliver jeg meget bekymret, for så ved jeg godt, at det kun er et spørgsmål om tid, før fælden klapper også for socialrådgivere.


Bedre forhold for seniorer og praktikantvejledere

  • Jannie Kejser, fællestillidsrepræsentant, Aarhus Kommune

– Vi mangler ikke nødvendigvis socialrådgivere endnu, men vi får færre og færre ansøgninger, og de ansøgninger vi får, er i højere grad fra nyuddannede end tidligere. Udfordringen er, at vi har nogle arbejdspladser, hvor det er lige før, at de nyuddannede er i overvægt, og så begynder det at blive problematisk, fordi der også skal være nogle mere erfarne socialrådgivere, der skal stå for oplæring.

– Vi er nok kommet lidt sent i gang med at tænke på fastholdelse og rekruttering, men nu gør vi noget på flere niveauer. Vi har talt om, hvordan vi kan skabe bedre forhold for praktikantvejlederne, så praktikanterne får en endnu bedre oplevelse af at være i praktik. Og om vi kan få praktikanterne til at vende tilbage til os, når de er færdiguddannede, ved at oprette nogle studiestillinger, så vi på den måde knytter dem til os.

– Når det drejer sig om fastholdelse, så vil vi gerne give bedre muligheder for kompetenceudvikling, lige som vi ønsker at skabe bedre vilkår for vores seniorer – eksempelvis at de kan få nogle specifikke arbejdsopgaver, som matcher deres livsfase – så de ikke smider håndklædet i ringen før tid. Det er vigtigt at fastholde kollegerne, for med den lave ledighed blandt socialrådgivere, kommer vi ellers bare til at på hugst hos hinanden kommunerne imellem


Højere startløn for at rekruttere og fastholde

  • Marie Vithen, fællestillidsrepræsentant, Københavns Kommune

– Jeg hører fra mine kolleger, at der kommer færre ansøgere til myndighedsstillingerne. Så er vi også udfordret på, at dem, der søger de ledige stillinger, ofte er helt nyuddannede. Det er naturligvis fint, men hvis mængden af nyuddannede fylder voldsomt meget på arbejdspladserne, så er der ikke tilstrækkelig faglig kapacitet til at tage imod dem og til at lære dem op.

– Det gør ondt på både de nyuddannede og de erfarne socialrådgivere, når virkeligheden rammer, og de gode intentioner med planlagte introprogrammer – hvor man har nedsat sagstal og får tilknyttet en mentor – ikke kan gennemføres til fulde. Med den nye budgetaftale får vi for 30 millioner kroner flere socialrådgivere på handicapområdet, så det kommer til betyde et lavere sagstal og får dermed en positiv effekt på arbejdsmiljøet – hvilket kan være med til at dæmme op for den store personaleomsætning.

– Det man har gjort på børneområdet – både for at fastholde og rekruttere – er at skrue på lønnen, så alle nyuddannede bliver indplaceret på løntrin 34 frem for grundløn, og det svarer til cirka 850 kroner mere om måneden.