Guiden: Sådan bliver du skarpere på det tværfaglige samarbejde

Når vi arbejder tværfagligt, skal vi koordinere og skabe stærke relationer. Det kræver særlige kompetencer. Få inspiration til at få det bedste ud af det tværfaglige samarbejde.

Hold fokus på kerneopgaven

Kerneopgaven er den fælles, helhedsorienterede opgaveløsning, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov – ikke den enkelte indsats. Bliver vi som fagprofes­sionelle ikke enige om kerneopgaven, kan de forskellige fagligheder komme til at arbejde i hver sin retning.

Forudsætninger for en fælles forståelse af kerneopgaven er:

 1. Deltagere i det tværfaglige samarbejde skal have forståelse for, hvordan de hver især ser sagerne for på den måde at kunne arbejde hen imod en fælles forståelse af, hvordan de skal håndteres bedst muligt. Det indebærer, at alle skal respektere hinandens tilgang og måder at tale på.
 2. Deltagere i det tværfaglige samarbejde skal have ideer om, at alle, både de selv og andre, kan have relevante bud på det, der foregår – sådan at det er værd at være nysgerrig.
 3. Deltagere i det tværfaglige samarbejde skal være forholdsvis frie til at lade sig berige og ­bevæge under mødet, det vil sige, at de ikke må være alt for bundne af loyaliteter over for andre parter og disses beskrivelser af ­situationen.
 4. Der må ikke være for meget passion eller fornemmelse af at skulle overleve. Derfor er det vigtigt at tilbyde frem for at forsvare sin faglighed.

Barrierer for det tværfaglige samarbejde

 • Hvis der mangler nogen i teamet.
 • Hvis nogen holder på viden eller perspektiver.
 • Hvis nogen er uengageret.
 • Hvis myter får lov at leve.

Gevinster ved tværfaglighed

Tværfagligt samarbejde betaler sig, fordi:

 • Med en tværfaglig indsats kan ressourcerne udnyttes bedre i komplekse sager.
 • Der er fælles, koordinerede mål og dermed en rød tråd i indsatserne, i stedet for at de spænder ben for hinanden.
 • Der skabes et bedre øje for mulige parallelindsatser.
 • Der kan bedre laves overgange mellem forskellige dele af indsatsen, så der ikke opstår huller og ventetid – og så vigtig information ikke går tabt.

Lav aftaler for at føre mødets beslutninger ud i praksis

For at sikre, at det, der bliver besluttet på mødet, kommer med videre ud i praksis, må I forholde jer til, hvem, hvornår og hvordan sammenhængen skal være. Tag hul på diskussionen ved at bringe følgende spørgsmål op på mødet:

 • Hvilke mål og delmål kan vi arbejde hen imod?
 • Hvem skal vi inddrage i den efterfølgende indsats?
 • Hvem sætter hvilke indsatser i gang – og hvem griber de øvrige stafetter?
 • Hvordan skal vi samarbejde mellem møderne?

Vær nysgerrig

Udvis oprigtig interesse for de øvrige deltagere i det tværfaglige team og deres input.

Spørg ind til

 • Hvad kan de andre bidrage med?
 • Hvilke nye vinkler ser vi?

Brug scenarier

Brug gerne scenarier som en vej til at få mest muligt ud af det indledende samarbejde. Det er en metode til at folde forskellige muligheder ud, som ingen måske har fået øje på indtil nu.

Fold scenariet ud med spørgsmål som:

 • Hvad nu, hvis…?
 • Kunne man forestille sig, at…?
 • Hvad ville der ske, hvis…?

Djævelens advokat

Leg djævelens advokat for at få nye vinkler på udfordringen. Det er en metode til at få stillet nye spørgsmål som:

 • Hvorfor taler ingen om…?
 • Hvad nu, hvis borgeren alligevel siger…?
 • Er vi sikre på, at…?

Kilde: ”Tværfaglighed som arbejdsmetode – en håndbog af Cabi”, 2022.
Læs hele håndbogen på cabiweb.dk