Socialrådgiveren 03/21

Indhold

Mit yndlingsord: Ildsjæl

Af Susanne Both, socialrådgiver, bestyrelsesmedlem i DS-Region Øst og Faggruppen Beskæftigelse samt delegeret og bestyrelsessuppleant i PKA.

”Det var et kæmpe slag, at den mail kom”

En mail fra en centerchef betød, at tillidsrepræsentant ­Henrik Ljung Pedersen og hans kolleger i Guldborgsund Kommune blev presset på deres faglighed. De valgte at stå sammen og sige fra.

Guiden: Sådan bruger du din ytringsfrihed

Det er vigtigt, at socialrådgivere blander sig i den offentlige debat. Men hvad skal du være opmærksom på? Hvad gør du, hvis du oplever ulovlig praksis på din arbejdsplads? Eller hvad med tavshedspligten?

Guiden: Dine ytringer kvalificerer den offentlige debat

Som offentlig ansat har man vigtig viden om kvaliteten i velfærden og konsekvenserne af politikernes beslutninger. Derfor har man som offentligt ansat ret til at udtale sig – også om forholdene på ens egen arbejdsplads, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Fra samtaler på samlebånd til tid, tillid og troværdighed

Hvad sker der, når sagsbehandlerne pludselig kun har ansvar for 50 borgere, mens de tidligere havde ansvar for mere end 200? Mikkel Bo Madsen, forsker, ph.d., som har stået i spidsen for evalueringen af forsøget på Jobcenter Lærkevej i København, peger på, at der er sket en ’faglig forvandling’. Borgerne oplever sagsbehandlerne som troværdige og har tillid til, at de kan hjælpe dem videre i livet.

Ønske: Aldrig mere høje sagstal

Socialrådgivere, tillidsrepræsentant og ledere opfodrer politikere i Københavns Kommune til at vinke definitivt farvel til alt for høje sagstal – og på baggrund af erfaringerne fra forsøget på Lærkevej også i fremtiden sikre rammer og vilkår, hvor fagligheden bringes i spil til gavn for borgerne

JURA: Mange fejl i fleksløntilskud

Kommunerne har svært ved at anvende reglerne for fleksløntilskud korrekt, og det er vanskeligt for borgerne at gennemskue beregningsgrundlaget. Der er formentlig fejl i et ganske stort antal sager.

Unge mødre har kortere uddannelse end jævnaldrende

Kvinder, der får børn tidligt, ender ofte med kortere uddannelsesbaggrund og højere risiko for slet ikke at have en uddannelse, når de fylder 30 år. Der er store gevinster at hente for den enkelte kvinde og for samfundet, hvis flere får en uddannelse.

OK21: Reallønnen er sikret de næste tre år

Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup, fremhæver sikring af socialrådgivernes realløn, ligeløns­pulje, forbedringer af pension og seniorrettigheder som de vigtigste årsager til, at han anbefaler et JA til overenskomsten.