LEDER: Værdighed for borgere på handicapområdet

"Det er et stort ansvar, for utålmodigheden efter forandring er stor."

Debatten på handicapområdet raser. Desværre oplever borgere med handicap og deres pårørende for ofte, at sagsbehandlingen ikke fungerer godt nok. Kritikken handler både om den konkrete hjælp og støtte, men også om fejl i sagerne og en tillidsdagsorden, hvor man oplever, at adgangen til hjælp bliver en kamp.

Det er hårde meldinger for socialrådgiverne, som hver dag går på arbejde for at sikre støtte til mennesker, der har behov for det. Men også meldinger, der for mange socialrådgivere vækker genklang. Fordi vi oplever at sidde med alt for mange sager. Vi oplever, at oplæringen er mangelfuld, efteruddannelsesmulighederne begrænsede, og at økonomi kommer til at trumfe den socialfaglige vurdering. Der er heldigvis også fantastisk gode eksempler på kommuner, der vælger at gå en anden vej. Men vejen derfra og til de kommuner, der hænger med røven i vandskorpen, kan være lang.

Det er en dagsorden, der er blevet storpolitik. De stærke borgergrupper – som #enmillionstemmer – presser socialministeren, som har søsat et omfattende evalueringsarbejde om indretningen af det specialiserede socialområde, hvor der er fokus på den strukturelle opbygning, målgrupper, specialiseringsgrad, visitation og kvalitet.

Derfor har Astrid Krag nu nedsat et partnerskab, der på den kortere bane skal styrke tilliden og retssikkerheden, og vi skal i Dansk Socialrådgiverforening være med, sammen med Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening. Det er et stort ansvar, for utålmodigheden efter forandring er stor. Vi ved som socialrådgivere en hel masse om, hvad der er god sagsbehandling og hvilke vilkår, der skal til for at lykkes med det – og det vil vi gå aktivt ind i arbejdet med.