OK21: 5 socialrådgivere om overenskomst­resultatet

Hvad synes du om overenskomstresultatet – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt fire tillidsvalgte og en leder om.

Marie Vithen
Fællestillidsrepræsentant, Socialforvaltningen i Københavns Kommune

– Vi har landet et forlig, som giver nogle okay lønforbedringer. Jeg har været bekymret for, hvordan forhandlingerne ville ende, og om vi reelt ville få lønforbedringer ved denne overenskomstperiode. Og i det lys synes jeg, at det er et tilfredsstillende resultat for socialrådgiverne.

– Jeg er glad for, at vi har fået hævet pensionen med 0,3 procent. Det gavner alle socialrådgiverne og det er fedt, at vi er lykkes både denne gang og ved sidste overenskomstforhandling at rykke på den. Jeg stemmer ja. Der er forhandlet mange gode forbedringer hjem. Vi hæver startlønnen, vi får generelle lønforbedringer og højere pension. Så er der løft af tillæg for nogle af grundlønstrinene og for lederne. Og jeg er glad for, at der er fundet vilje og midler til ligelønspuljen.


Tina Mortensen
Fællestillidsrepræsentant, Odense Kommune

– Jeg er meget tilfreds med de forhandlinger, der er kommet igennem, især når vi tænker på, hvordan hele den økonomiske situation ser ud i Danmark pt.

– Vi bevarer reallønnen og har fået lidt oven i pensionen – så situationen taget i betragtning jeg tilfreds.

– Bevaring af løn og pension er vigtig for os alle – forhøjelsen af kompetencefonden er også et plus samt det, at der kommer fokus på, at der udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, som målrettes TR, leder og arbejdsmiljørepræsentant Det er der brug for. Jeg stemmer ”ja”.


Steen Høyer
Tillidsrepræsentant, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

– Jeg er imponeret over, at DS har kunnet forhandle en aftale hjem med en samlet værdi på 6,75% – det er godt gået. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt flere seniorrettigheder, som var en af vores klubs prioriteter. Med en pensionsalder på over 70 år tror jeg, at det er vigtigt med en prioritering af dette område. En højere løn står altid øverst på min liste, og det tror jeg næsten gør sig gældende for alle i vores klub.

– Jeg har til andre overenskomster været usikker på, hvad jeg skulle stemme, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg stemmer ja til OK21.


Marianne Beck-Hansen
Leder af opholdsstedet Østervang, Holstebro Kommune, og bestyrelsesmedlem i DS’ Ledersektion

– Overordnet er jeg tilfreds med den indgåede overenskomst. Jeg er særlig glad for, at reallønnen er sikret, og at der er indgået aftale om at udvikle uddannelser i psykisk arbejdsmiljø målrettet henholdsvis ledere og TRIO-samarbejdet. Jeg stemmer ja til resultatet ved urafstemningen.


Christine Hemme
Tillidsrepræsentant, Via University College, Efter-/Videreuddannelse

– Vi er nok ikke i en situation – på grund af corona – der gør, at vi kan forvente store lønstigninger, og det er jo et af de store fokusområder i denne her overenskomst, men det synes jeg, man må acceptere.

– Seniorordningen har været et issue, fordi pensionsalderen er blevet hævet så meget. Folk kan jo se, at hvis man skal blive så længe på arbejdsmarkedet, er der behov for, at man har seniorordninger, der også starter tidligt. Staten har haltet alvorligt bagefter i mange år, hvor vi slet ikke har haft nogle rettigheder. Nu får vi så en lille bitte ret, men det er meget lidt, når man tænker på, at når man per automatik får fem dage i kommunerne, så har vi fået to dage.

– Som det ser ud nu, vil jeg stemme ja, fordi jeg har svært ved at se, hvad vi skulle få ud af at stemme nej.