Beskæftigelsesminister: ”Jeg tror, at vi kan gøre det bedre”

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Sådan lyder et af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) mål for indsatsen i jobcentrene. Vi stiller skarpt på målet i et kort interview med ministeren.

Beskæftigelsesminister: ”Jeg tror, at vi kan gøre det bedre”

Hvorfor har du valgt målet om værdig sagsbehandling?

– Først og fremmest handler det om at skabe en diskussion om, hvordan vi sikrer, at borgerne altid mødes med tillid og respekt i beskæftigelsessystemet uanset hvilke regler, der er på området. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, at systemet i for høj grad har været præget af mistillid frem for tillid, og det vil jeg gerne have lavet om. Enkeltsagerne taler naturligvis deres eget tydelige sprog. Jeg tror, at vi kan gøre det bedre.

Hvordan kan mødet med jobcenteret opleves værdigt, når borgerne som noget af det første skal orienteres om rådigheds- og sanktionsregler?

– Jeg er ikke modstander af de sanktionsregler, vi har. På den ene side lytter jeg til socialrådgiverne – der skal være en balance, og den enkelte borger skal også gerne føle, at rådgiveren sidder der for at hjælpe. På den anden side mener jeg også, at det er vigtigt, at borgeren forstår de forventninger, samfundet har i den situation, hvor man bliver forsørget. Den balance vil jeg meget gerne være med til at diskutere.

Er der elementer i loven, som du selv vil pege på som barrierer i forhold til en værdig sagsbehandling?

– Der er heldigvis blevet ryddet op i en række ting i den nye LAB-lov (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, red.), men vi har også stillet os selv den opgave sammen med en række partier at nytænke beskæftigelsesindsatsen, hvor vi kigger både regler og krav igennem for at se, hvor det er, at vi ikke møder borgerne med den fornødne tillid.

– Hele tilgangen under coronakrisen har også været at forsøge at behandle borgerne med større grad af værdighed. Vi har eksempelvis skabt mulighed for, at borgerne ikke kun kan møde ind til fysiske samtaler. Vi hører fra socialrådgivere og kommuner, at det betyder, at man pludselig er i langt bedre kontakt med nogle af de allersvageste borgere. Og nogle af de læringspunkter tager vi med i det videre politiske arbejde.

Hvordan harmonerer en mere værdig sagsbehandling med en beskæftigelsesindsats, hvor der skal spares 1,1 mia. kr. om året?

– Jeg tror helt grundlæggende, at det ikke skal ses som en besparelse, men som en omorganisering og nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. At det kan være, at der er opgaver, som jobcentrene ikke skal løse i fremtiden, lige som der kan være grupper af borgere, som ikke fremover skal ind ad jobcenterdøren. Mere konkret kan jeg ikke blive på nuværende tidspunkt.

Hvordan vurderer du Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal som et redskab, der kan være med til at sikre en værdig sagsbehandling?

– Det er jo helt evident. Nogle af vores egne projekter som eksempelvis ”Flere skal med” viser, at jo færre sager, den enkelte sagsbehandler sidder med, jo større sandsynlighed er der også for at få bragt den enkelte videre. Og det er jo også et argument for kommunerne om at investere i beskæftigelsesindsatsen.

Hvad vil du som minister gøre for at minimere de barrierer – lovgivning, mangel på tid og hensyn til økonomi – som socialrådgiverne ifølge Dansk Socialrådgiverforenings rundspørge oplever står i vejen for en ’værdig sagsbehandling’?

– Lad mig sige det på den måde: Jeg vil gerne vide præcis, hvor i lovgivningen man finder barrierer i forhold til at give en værdig sagsbehandling af den enkelte borger. Lad det være en invitation til de 80 procent i rundspørgen, som har svaret, at lovgivning står i vejen for værdig sagsbehandling.


DS: Tillid er en forud­sætning for værdighed

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har netop sendt et notat til Beskæftigelsesministeriet og beskæftigelsesordførerne fra aftalepartierne bag ’Tidlig pension’. I notatet efterlyser DS blandt andet mindre detailstyring i forhold til samtalekadence og indhold i samtalerne, udvidede muligheder for digitale samtaleformer samt en afskaffelse af den tidsrøvende 225-timers regel.

Socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup, siger:
– Dansk Socialrådgiverforening bakker op om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, men det må ikke være på bekostning af de mest udsatte borgere. Vi skal gøre op med de regler og rammer, der ikke har effekt, og gøre plads til en bedre og mere fleksibel og håndholdt indsats, hvor socialrådgivernes faglige skøn bringes i spil. Forudsætningen for en værdig sagsbehandling er tillid – både til borgerne og socialrådgiverne.