”Det var et kæmpe slag, at den mail kom”

En mail fra en centerchef betød, at tillidsrepræsentant ­Henrik Ljung Pedersen og hans kolleger i Guldborgsund Kommune blev presset på deres faglighed. De valgte at stå sammen og sige fra.

”Det var et kæmpe slag, at den mail kom”

Da socialrådgiver Henrik Ljung Pedersen blev tillidsrepræsentant sidste sommer, var det med ønsket om at gå aktivt ind i arbejdet for at gøre Guldborgsund Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

– Jeg ville gerne være med til at forbedre arbejdsmiljøet, sikre faste MUS-samtaler og ret til efteruddannelse – og ikke mindst mere frihed i arbejdet. Mit indtryk var, at vi med en ny ledelse var godt på vej, siger Henrik Ljung Pedersen.

Men det indtryk vendte en mail den 17. november op og ned på. Mailen var fra centerchefen til de ansatte i børn- og ungeafdelingen, og det fremgik, at medarbejderne skulle gennemgå deres sagsstammer for hver især at finde besparelser for 100.000 kroner. Det blev også antydet, at det kunne få jobmæssige konsekvenser, hvis de ikke fandt besparelserne.

– Det var et kæmpe slag, at den mail kom. Det var i sig selv ikke overraskende, at vi skulle tilpasse økonomien, den er vi jo ansvarlige i forhold til hele tiden. Men her kom en mail om, at vi hu-hej skulle gennemgå vores sager og finde store besparelser. Jeg tænkte, at det var ret utroligt, at man kunne skrive sådan, velvidende at det var ulovligt, fortæller han.

Mailen sendte kommunen ud i en mediestorm, og allerede dagen efter kom der en kontra-mail, som gjorde det tydeligt, at økonomien ikke måtte styre afgørelserne. Men ledelsen fastholdt, at sagerne skulle gennemgås.

– Så sagde vi samlet: Det kan ikke lade sig gøre. Der var ingen, der lod sig skræmme af det, og det er jeg faktisk meget stolt af. Vi er rykket sammen, og mine kolleger har stået fast på deres faglighed og ansvaret for borgene. Vi fandt nogle tilpasninger og mindre besparelser, men den store besparelse, vi skulle levere, blev aldrig til noget.

Tip til Ankestyrelsen

I januar fik sagen en tur til i medierne, fordi Ankestyrelsen fik en anonym henvendelse om den, og derfor har sat gang i en undersøgelse.

– Der er delte meninger om henvendelsen til Ankestyrelsen. Nogle mener, at det er rimeligt, at sagen bliver undersøgt til bunds, andre mener, at vi skulle have klaret det selv.

Og midt i det hele døde Henrik Ljung Pedersens nærmeste leder pludseligt.

– Vi var glade for ham, og han knoklede, selv om han var syg. Den sorg oven i alt det andet har været voldsom for os, siger Henrik Ljung Pedersen.

Han føler sig skudt tilbage til start som tillidsrepræsentant.

– Men jeg har stadig mod på at skabe en arbejdsplads, hvor man tør træffe de beslutninger, der hjælper borgerne. Vi må aldrig blive bange for at gøre det, der skal til.
Ved redaktionens slutning havde socialrådgiverne – med hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening – skrevet et brev til de lokale politikere, hvor de redegør for konsekvenserne af et meget presset arbejdsmiljø. Et alt for højt sagstal på cirka 40 pr. socialrådgiver betyder blandt andet, at de lovpligtige tidsfrister overskrides. Politikerne opfordres til at investere i området. Ifølge redegørelsen vil det kræve en opnormering på mindst otte fuldtidsansatte socialrådgivere.


CV Henrik Ljung Pedersen

  • 2020 – Tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Børn og Familie, Guldborgsund Kommune
  • 2018 – Beskikket censor på socialrådgiveruddannelsen
  • 2012 – Beskikket domsmand og nævning og udpeget medlem af Beboerklagenævnet i Guldborgsund Kommune
  • 2007 – Børn og Familie i Guldborgsund Kommune og en del af Den sociale Døgnvagt
  • 1994 – 2006 Forskellige ansættelser på børn- og ungeområdet
  • 1994 – Uddannet socialrådgiver