Guiden: Dine ytringer kvalificerer den offentlige debat

Som offentlig ansat har man vigtig viden om kvaliteten i velfærden og konsekvenserne af politikernes beslutninger. Derfor har man som offentligt ansat ret til at udtale sig – også om forholdene på ens egen arbejdsplads, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Guiden: Dine ytringer kvalificerer den offentlige debat

Folketingets Ombudsmand har gennem årene både undersøgt og ytret sig i sager om ytringsfrihed for offentligt ansatte. For da den offentlige sektor varetager opgaver af fundamental betydning for samfundet, er det afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat.
Ombudsmand Niels Fenger slår da også fast, at hvis man overholder reglerne om at tale på egne vegne, ikke bryder sin tavshedspligt, taler sandt og ikke udtaler sig på en urimelig grov måde, så er der en udstrakt grad af ytringsfrihed for offentligt ansatte.

– Spillepladen er nærmest fri, hvis man udtaler sig på egne vegne, og man må gerne kritisere forholdene på sin arbejdsplads og for eksempel sige, at kommunens udsatte børn ikke bliver behandlet godt nok – man må bare ikke sige, at der ikke bliver taget godt nok hånd om Oskar Jensen.

– I forhold til urimeligt grove ytringer er der også vide rammer. Eksempelvis udtalte jeg for nylig i en sag, at en DSB-ansat ikke havde udtalt sig urimeligt groft, da han kaldte DSB’s ledelse inkompetent i forbindelse med en arbejdsretlig konflikt, fortæller Niels Fenger.

Viden fra maskinrummet

Når rammerne er så vide, handler det om, at ytringsfrihed og åbenhed er grundlæggende værdier i det danske samfund.

– Det er en individuel ret i et demokratisk samfund som vores, at man skal have lov til at ytre sig. Samtidig kender de, der sidder i maskinrummet, mest til problemer og løsninger, så det har en særlig værdi, at de udtaler sig – det kvalificerer og nuancerer en debat.

Tolkning af loyalitet

Trods vigtigheden tøver mange offentligt ansatte med at ytre sig.

– Det kan der være mange grunde til. Vi har set, at nogle ledere har den retligt forkerte betragtning, at det er illoyalt at kritisere sin ledelse eller forholdene på sin arbejdsplads, men det er en misforstået tolkning af loyalitetspligt.

– Samtidig frygter mange offentligt ansatte nok repressalier, om ikke andet et dårligt arbejdsmiljø, eller at man køres ud på et sidespor. Nogle har også den holdning, at man klarer konflikter internt.

Sidstnævnte kan være en rimelig betragtning, mener Niels Fenger. Men han minder om, at det er både naturligt og nyttigt, at offentligt ansatte gør brug af deres ytringsfrihed og deltager i den offentlige debat med deres viden og synspunkter.


Niels Fenger tiltrådte som Folketingets Ombudsmand i 2019.
Han er dr.jur. og professor i forvaltningsret.
Ombudsmanden er borgernes beskytter mod myndighederne – også offentligt ansatte i relation til deres offentlige arbejdsgiver.
Ombudsmanden behandler klager i relation til ytringsfrihed, men tager også sager om emnet op af egen drift.