8 ud af 10 socialrådgivere: Lovgivning spænder ben for ’værdig sagsbehandling’

700 socialrådgivere med myndighed på beskæftigelsesområdet har svaret på rundspørgen om ’værdig sagsbehandling’.

En stram lovgivning, tidspres og økonomiske hensyn er ifølge socialrådgiverne i jobcentrene de tre største barrierer, som kan gøre det svært at yde ’værdig sagsbehandling’ over for borgerne. I en rundspørge udført af Dansk Socialrådgiverforening fremhæver socialrådgiverne særligt lovgivningens krav om samtaler på bestemte tidspunkter og med bestemt indhold som problematisk, fordi det kan stå i vejen for et forløb, som er tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens behov.

Flere fremhæver det nordjyske frikommuneforsøg, hvor kommunerne er blevet fritaget fra forskellige proceskrav, hvilket har givet mere plads til socialrådgivernes faglige vurderinger.

Højt arbejdspres

Derudover svarer 65 procent, at de oplever et højt eller meget højt arbejdspres – og rundspørgen viser også, at cirka 40 procent af socialrådgiverne har et højere sagstal end det niveau, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler i sine vejledende sagstal.
Godt 6o procent har hørt om beskæftigelsesmålet ’værdig sagsbehandling’, mens kun 22 procent har oplevet, at deres arbejdsplads har taget initiativ til at arbejde med målet.


De tre største barrierer for værdig sagsbehandling

80 procent af socialrådgiverne svarer, at lovgivningen står i vejen for værdig ­sagsbehandling
Ud over krav til samtalekadence- og indhold fremhæver socialrådgiverne de stramme regler for at forlænge sygedagpenge og tildele førtidspension som en barriere.

70 procent af socialrådgiverne svarer, at de mangler tid til at yde en værdig sagsbehandling
Over halvdelen af socialrådgiverne i jobcentrene oplever at have et højt eller meget højt arbejdspres. De har for mange sager og bruger for meget tid på dokumentation, hvilket ikke efterlader meget tid til samtaler med borgerne.

55 procent af socialrådgiverne svarer, at økonomiske hensyn står i vejen for værdig sagsbehandling
Mange socialrådgivere i jobcentrene oplever, at de ikke kan få lov at iværksætte den indsats, som ifølge deres socialfaglige vurdering er den rigtige. De har for få indsatstyper at vælge imellem, der er krav om hvor mange borgere, der skal have en virksomhedsrettet indsats, og de mangler mere ’bløde tilbud’ som mentor.

Kilde: Dansk Socialrådgiverforenings ’Rundspørge om værdig sagsbehandling’, februar, 2021.