Guiden: Sådan bruger du din ytringsfrihed

Det er vigtigt, at socialrådgivere blander sig i den offentlige debat. Men hvad skal du være opmærksom på? Hvad gør du, hvis du oplever ulovlig praksis på din arbejdsplads? Eller hvad med tavshedspligten?

Bland dig i debatten

Som socialrådgiver har du en unik mulighed for at kvalificere den offentlige debat med viden og erfaring fra arbejdet med udsatte borgere ved blandt andet at skrive debatindlæg til medierne.

Ved at blande dig i den faglige debat på din arbejdsplads og i faglige fællesskaber er du med til at forbedre og udvikle faget, rammerne for det sociale arbejde og arbejdsmiljøet.
Er du i tvivl om, hvad du i en konkret sag kan ytre dig om og hvordan, kan du altid kontakte Dansk Socialrådgiverforening, som står klar med sparring, råd og vejledning.

Ring 70 10 10 99 eller skriv til Dansk Socialrådgiverforenings afdeling Politik og Kommunikation på kommunikation@socialraadgiverne.dk

Det Må du:

 • Deltage i den offentlige debat – på egne vegne.
 • Fremsætte personlige meninger i tale og på skrift.
 • Fremsætte personlige meninger, som vedrører dit eget arbejdsområde.
 • Fremsætte personlige meninger i ­ressourcespørgsmål, eksempelvis nedskæringer.

Det må du ikke:

 • Fremlægge tavshedsbelagte oplysninger.
 • Komme med ærekrænkende udtalelser.
 • Være urimeligt grov.
 • Fremsætte åbenbart urigtige oplysninger.

!!!

Din ytringsfrihed er beskyttet af Grundloven og en række internationale konventioner. Beskyttelsen gælder, når man som socialrådgiver ytrer sig på egne vegne i den offentlige debat eller på arbejdspladsen.

Tal loyalt – fakta om loyalitetspligten

 • Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet kan ikke medføre yderligere begrænsninger i ytringsfriheden.
 • En lovligt fremsat ytring kan ikke i sig selv føre til ”negative ledelsesreaktioner” som afskedigelse, ændringer i opgaver eller forbigåelse i forbindelse med løntillæg.
 • Det er ikke et krav, at kritiske ytringer skal fremsættes internt først, men generelt bør åbenhed og konstruktiv debat fremmes på den enkelte arbejdsplads. Det er ofte fornuftigt at rejse kritikken via de interne systemer, før man går til pressen.

Hvad siger loven?

Grundlovens § 77 siger blandt andet, at ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres”.

Derudover er din ytringsfrihed beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, EU’s chartre om grundlæggende rettigheder og FN-konventionen.

Ulovlig praksis

Hvad gør du, hvis du bliver bedt om at arbejde i modstrid med eller på kanten af loven?

 • Det er altid en god idé at starte med at gå til din tillidsrepræsentant for sparring og vejledning. DS anbefaler også, at du går i dialog med din nærmeste leder. Hvis nærmeste leder undlader at reagere på henvendelsen eller fastholder en ulovlig ordre, kan du underrette lederens umiddelbart overordnede.
 • Fører dialogen med ledelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, bør du sammen med din tillidsrepræsentant kontakte din DS-region.
 • Find din region på socialraadgiverne.dk/kontakt
 • Du kan også hente hjælp, vejledning og sparring hos Dansk Socialrådgiverforening. Ring 70 10 10 99 eller skriv til Dansk Socialrådgiverforenings afdeling Politik og Kommunikation på kommunikation@socialraadgiverne.dk

71 procent af socialrådgiverne frygter, at det vil få negative konsekvenser for dem at udtale sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Det viser Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse om socialrådgivernes ytringsfrihed.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed.

Her finder du også pjecen ‘Sig det højt – guide til din ytringsfrihed’.