Socialrådgiveren 9/18

Indhold

De fleste plejeanbragte børn får ekstra støtte

5 HURTIGE: Hvilken støtte får plejeanbragte børn – og hvad hjælper den? Det kigger en gruppe forskere fra VIVE på. I den første delundersøgelse har de kortlagt støtten, og det har seniorforsker Iben Bolvig blandt andet stået for.

DS støtter investeringer, men advarer mod spekulation

Med et lovforslag om at oprette Den Sociale Investeringsfond vil regeringen bane vej for nye måder at løse sociale problemer på. DS støtter regeringens målsætning om, at der i højere grad skal tænkes i helhedsorienterede, forebyggende indsatser, men advarer mod flere faldgruber i forslaget.

Ny formand er valgt ved fredsvalg

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 24. september, står det allerede nu klart, at Dansk Socialrådgiverforenings kommende formand hedder Mads Bilstrup. Ingen kandidater har udfordret ham, og Mads Bilstrup er dermed valgt ved såkaldt fredsvalg. Også Rasmus Balslev er valgt ved fredsvalg, så han fortsætter som formand for DS' Region Øst.

Hvem skal være DS’ nye næstformand?

Der er kampvalg til næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening. Næstformandsposten er ledig efter Niels Christian Barkholt er fratrådt for at stille op til Folketinget for SF. Bliv klogere på, hvem de fire kandidater er, og hvad de står for.

Sådan får vi indflydelse på kampen om de kommunale velfærdskroner

Kampen om velfærdskronerne er i gang ude i kommunerne. Tre fællestillidsrepræsentanter fra Danmarks tre største kommuner fortæller, hvordan de får indflydelse på de kommunale budgetforhandlinger – og ikke mindst, hvordan de forbereder sig. Lige nu er de travlt optagede af at forklare politikerne om konsekvenserne af at svinge sparekniven.

Kommuner sparer af frygt for at blive straffet

Der er ikke udsigt til, at kommunerne trods det økonomiske opsving og et stigende antal børn og ældre kommer til at bruge væsentligt flere penge på den kommunale velfærd, vurderer Kurt Houlberg, som er professor i kommunaløkonomi. Det skyldes blandt andet en ”rigid” budgetlov, som får kommunerne til at spare af frygt for at blive straffet økonomisk.

Frister – bevar overblikket

JURASPALTEN: Borgernes ret til at få behandlet sagerne inden for en rimelig frist må betragtes som en grundlæggende rettighed og er helt central i socialretten. Men der er mange frister, så det kan være svært at besvare overblikket.

Efteruddannelse: Jeg fik hende i behandling for en spiseforstyrrelse

- Det er skønt at få lov at dygtiggøre og fordybe sig i sit fag. Jeg har fået nye redskaber og fået noget mere teori bag de metoder, jeg bruger. Det fortæller Mille Koefoed, socialrådgiver og DS-medlem nummer 1000, som har fået penge fra Den Kommunale Kompetencefond. Pengene er brugt til den pædagogiske diplomuddannelse i psykologi.

Indblik i HB’s beretning: DS på vej mod et endnu stærkere fællesskab

Lige nu er kampen for et arbejdsmiljø, der øger arbejdsglæden og skaber grundlaget for det gode socialfaglige arbejde, en af de mest presserende opgaver for vores faglige fællesskab. Det er et af budskaberne i den skriftlige beretning fra Dansk Socialrådgiverforenings afgående hovedbestyrelse – hvor der også er plads til at glæde sig over, at OK18 kom i hus takket være den store opbakning fra medlemmerne – et dramatisk forløb, som også betyder, at DS står stærkere end nogensinde. DS’ medlemstal er vokset – fra godt 16.000 til næsten 18.000 medlemmer.

Folkemøde for socialt udsatte

REGIONSLEDER: Brugernes Bazar i Odense - også kaldet folkemødet for socialt udsatte borgere - satte fokus på, hvordan socialt udsatte gerne vil behandles af systemet.

”Tak fordi du lyttede“

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg tror, at frygten altid vil ligge der. Men den er nemmere at håndtere, når der bliver sat ord på, og når man oplever, at andre forstår.

Private penge skal ikke styre socialpolitikken

LEDER: DS bakker op om sociale investeringer – når det gøres på en forsvarlig måde. Det vil sige, at målet med investeringerne først og fremmest skal være bedre kvalitet for borgerne og at styringen med socialpolitikken ligger hos de folkevalgte.