Hver tredje socialrådgiver oplever dårlig ledelse

Der er en direkte sammenhæng mellem dårlig ledelseskvalitet og medarbejdernes psykiske velbefindende, deres stressniveau og antallet af sygefraværsdage, viser en ny undersøgelse fra FTF.

Mange socialrådgivere oplever, at deres nærmeste leder ikke formår at kommunikere klare mål for arbejdet og løse konflikter, og at de ikke prioriterer trivslen på arbejdspladsen og motivation af medarbejderne. Mere præcist oplever 31 procent af socialrådgiverne en dårlig ledelseskvalitet.

Det viser en ny undersøgelse, som COWI har lavet for FTF. Det er den tredje rapport om FTF’ernes arbejdsmiljø, denne gang med fokus på ledelse. Og endnu engang er socialrådgiverne at finde blandt de faggrupper, der har store problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Mangler inddragelse

Den dårlige ledelseskvalitet udspiller sig på mange forskellige måder. 16 procent af socialrådgiverne oplever en lav eller meget lav grad af retfærdighed og respekt i deres arbejde, og 19 procent oplever, at de i lav eller meget lav grad inddrages nok i arbejdet. Det er bekymrende, mener Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen.

– Det giver en oplevelse af, at man ikke er vigtig, eller at ledelsen har en forventning om, at man ikke kan bidrage positivt, siger hun.

For andre socialrådgivere er problemet, at de ikke kan få hjælp fra deres leder, når de har brug for det, hvilket kan være meget frustrerende.

– Det kan også handle om mangel på information eller værdsættelse og anerkendelse af, at man gør et godt stykke arbejde, og at man er en værdifuld medarbejder.  Eller at lederen har svært ved at tackle konflikter og uenigheder på arbejdspladsen, siger Elisabeth Huus Pedersen.

Mange socialrådgivere efterlyser ledere med socialfaglig baggrund.

– Dem kan man sparre med, de har indsigt i lovgivningen og forstår betydningen af godt relationsarbejde med borgerne, forklarer hun.

Der er en direkte sammenhæng mellem dårlig ledelseskvalitet og dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser undersøgelsen. Den gruppe af medarbejdere, der oplever dårlig ledelseskvalitet, svarer i højere grad end andre medarbejdere, at de er stressede, og de har flere sygedage.

– Hvis det eksempelvis er en travl arbejdsplads, så er prioritering af opgaverne alfa og omega for trivslen. Lederen er en krumtap for det gode arbejdsmiljø og har kæmpestor betydning for stemningen og kulturen på arbejdspladsen, forklarer Elisabeth Huus Pedersen.

Ledere bliver også stressede

Det er ikke kun medarbejderne, der risikerer at bukke under for den store arbejdsmængde og det høje arbejdstempo. Stressbølgen er også rullet ind over ledelsesgangene, viser den nye undersøgelse fra FTF.

23 procent af FTF-lederne er stressede hele tiden eller ofte. 43 procent har en stor eller meget stor arbejdsmængde og 30 procent har et højt eller meget højt arbejdstempo.

Det er ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at se det præcise tal for socialrådgiverlederne. Men i Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening genkender de det billede, som undersøgelsen tegner.

– Det stemmer meget godt overens med mit indtryk af arbejdsmiljøet blandt de socialrådgivere, som har lederstillinger, siger Ledersektionens formand Anders Fløjborg.

Det er især den høje grad af processtyring og dokumentationskrav i arbejdet, som udfordrer lederne.

– Det er svært at sikre den faglige kvalitet i arbejdet, fordi ledelsesrummet ikke er stort nok. Og det presser lederne, siger Anders Fløjborg.

Det kan skabe en ond cirkel, for hvis lederne er stressede, så går det ud over ledelseskvaliteten og dermed medarbejdernes arbejdsmiljø. Rapporten viser også, at stress blandt medarbejdere falder til en fjerdedel og sygefraværet til det halve, når de oplever god ledelse.

– Det går ud over hele organisationen, når lederne ikke kan levere det, de skal. Derfor er det også en fælles opgave at værne om alles arbejdsmiljø, siger Anders Fløjborg.

Læs hele rapporten ”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – ledelse og psykisk arbejdsmiljø” på ftf.dk