Ny formand er valgt ved fredsvalg

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 24. september, står det allerede nu klart, at Dansk Socialrådgiverforenings kommende formand hedder Mads Bilstrup. Ingen kandidater har udfordret ham, og Mads Bilstrup er dermed valgt ved såkaldt fredsvalg. Også Rasmus Balslev er valgt ved fredsvalg, så han fortsætter som formand for DS' Region Øst.

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 24. september, står det allerede nu klart, at Dansk Socialrådgiverforenings kommende formand hedder Mads Bilstrup. Ingen kandidater har udfordret ham, og Mads Bilstrup er dermed valgt ved såkaldt fredsvalg. Den 24. november afløser han Majbrit Berlau, der har siddet i formandsstolen siden 2012 og fra 1. januar bliver næstformand i fagbevægelsens nye hovedorganisation. Også Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst er genvalgt.

MADS BILSTRUP

Hvad er de største udfordringer for det sociale arbejde?

– At politikerne ikke har tillid til, at vi socialrådgivere kan udføre vores arbejde med den viden og ekspertise, vi har. Jeg synes, at en af de største udfordringer er det kontrolsystem, der bliver lagt ned over vores arbejde, og som også skinner igennem i den måde, der bliver udøvet ledelse på ude på arbejdspladserne.

– I politikernes styringsiver ligger der også effektiviseringer, som i bund og grund bare dækker over nedskæringer, som betyder, at mange socialrådgivere sidder med en alt for stor arbejdsmængde og et alt for højt sagstal. Og det er enormt nedslidende ikke at få lov til at udleve sin faglighed og gøre brug af sin viden og erfaring i sit daglige arbejde.

Hvad vil du gerne opnå som formand for DS?

– Vi skal ind og pege på alternativer til den måde, vores fag bliver styret på i dag. Et sikkert alternativ er at investere i socialt arbejde i stedet for at effektivisere og kontrollere. Svaret er at give socialrådgiverne fagligheden tilbage og give os nogle arbejdsbetingelser, som giver os mulighed for at udøve vores profession.

– Det kræver stærke sociale og faglige fællesskaber ude på arbejdspladserne, som giver medlemmerne lyst til at engagere sig i deres faglige organisation. Vi er allerede godt i gang med at arbejde organiserende, men jeg vil gerne have bredt det endnu længere ud, helt ud til den enkelte tillidsrepræsentant og det enkelte medlem.

– Vi skal være mere nærværende og synlige ude på arbejdspladserne,  og så skal vi give vores medarbejderrepræsentanter de rigtige redskaber til at kunne lave det organiserende arbejde, så det bliver hele arbejdspladsen, der tager ejerskab over de forandringer, der skal ske.

Hvilken type formand bliver du?

– Jeg bliver en formand, der sætter mål og retning for foreningen, så den politiske ledelse er meget klar i forhold til hvilken vej, vi skal gå, men samtidig er jeg en formand, der er meget inddragende og lytter til både hovedbestyrelse, medlemmerne og de ansatte, så den viden og de erfaringer, vi har i organisationen, bliver bragt i spil, inden vi tager beslutninger i den politiske ledelse.

– I mine otte år som formand i Region Nord har jeg været meget synlig. Jeg kender landevejene i det midt og nordlige Jylland ud og ind, fordi jeg har besøgt arbejdspladser fra Lemvig over Hedensted til Frederikshavn. Det vil jeg også gøre som landsformand, og det første halve år kommer jeg til at bruge rigtig meget tid ude på arbejdspladserne i Region Syd og Øst. Jeg skal rundt og hilse på, lytte og indlede et samarbejde med medarbejderrepræsentanterne. Jeg bor jo i Aarhus, men jeg flytter til København i hverdagene, og når formandsposten ellers kræver det.

Mads Bilstrup tiltræder formandsposten i forbindelse med DS’ repræsentantskabsmøde 23.-24. november.  I Socialrådgiveren nr. 12/18 bringer vi et tiltrædelsesinterview med ham.

 

Formand i DS’ Region Øst blev også valgt ved fredsvalg og er dermed genvalgt

RASMUS HANGAARD BALSLEV

Hvad har været dit vigtigste fokus de seneste to år?

– Jeg har gjort meget ud af at understøtte tillidsfolk og andre medlemmer i at finde veje til indflydelse, formulere problemstillinger og løsninger. Jeg har engageret mig meget omkring de arbejdspladser, hvor rammerne for socialrådgiverne og det sociale arbejde har været utilstrækkelige. Og så har jeg prioriteret at gøre DS mere nærværende for medlemmerne gennem et højt informations og debatniveau om vores aktiviteter i både nyhedsbreve, på facebook, på klubmøder og medlemsarrangementer.

Hvad er dit vigtigste fokus de kommende to år?

– Vi skal udvikle og handle efter en mere tydelig og offensiv strategi for at sikre socialrådgiverne et godt arbejdsmiljø. Vi skal styrke medlemmernes viden om overenskomsterne, så vi udnytter rettighederne mest muligt. Og så skal vi være endnu flere! DS-fællesskabet skal stå tydeligere på arbejdspladser med lav organiseringsgrad, og vi skal sikre, at de socialrådgiverstuderende – vores kommende fagfæller – får et tidligt tilhørsforhold til DS.