Region Syd: Tæt på de to kandidater til formandsposten

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Syd, hvor den nuværende regionsformand, Anne Jørgensen, bliver udfordret af Mehendi Deol. Vi har stillet to spørgsmål til kandidaterne.

ANNE JØRGENSEN

61 år og bor i Odense, har to voksne døtre.

Uddannet socialrådgiver i Odense i 1982.

Bred kommunal erfaring, mest inden for børn- og ungeområdet.

Fællestillidsrepræsentant i Odense Kommune 1992-2002.

Formand for Region Syd siden 2003. Medlem af DS’ forretningsudvalg, hovedbestyrelse og forhandlingsdelegation.

 

Hvorfor genopstiller du op som formand for Region Syd?

– Det gør jeg, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg stadig brænder for det. Nu hvor der kommer mange nye i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, så tænker jeg, at jeg kan bidrage med noget erfaring.

– Dansk Socialrådgiverforening er medlemmernes fagforening, og dem synes jeg, vi skal sætte endnu mere i spil, også nu hvor vi skal til at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Vi skal have en meget tæt dialog med medlemmerne og bakke dem op i, at det ikke er dem, der er noget galt med, men arbejdsforholdene.

– Jeg synes, at en af de allervigtigste opgaver er sammen med medlemmerne at få sagt, hvornår nok er nok, hvad vil vi finde os i og simpelthen få sagt fra meget før, inden nogen bliver syge.

Hvad er den vigtigste opgave for Region Syd?

– Det er at bistå klubber og medlemmer, at være til rådighed og hjælpe dem med at reagere meget tidligere. For det er meget sværere at få vendt skuden, når først medarbejderne er rejst eller er blevet sygemeldt.

– Vi skal i dialog med ledelserne og politikerne om, hvad konsekvensen er af de høje sagstal og utilstrækkelige ressourcer. For der er ofte direkte sammenhæng mellem, hvad der er godt for socialrådgivernes arbejdsmiljø og hvad der er godt for borgerne.

– Vi skal invitere politikerne ud på arbejdspladserne, så de kan se konsekvenserne af den politik, de fører. Vi skal ruste de tillidsvalgte og medlemmerne til at varetage den lokale dialog med politikerne. Det ligger godt i forlængelse af vores organiserende arbejde, at vi skal ruste de medlemmer, som bliver indignerede over noget og brænder for en sag, til også at fortælle, hvordan deres virkelighed ser ud.

MEHENDI DEOL

40 år. Bor i Esbjerg.

Uddannet socialrådgiver i Esbjerg i 2002.

Arbejder i Børne- og familieafdelingen i Varde Kommune.

Har tidligere arbejdet i blandt andet socialpsykiatrien og med alkoholbehandling i Kolding, hvor hun var tillidsrepræsentant i 6 år.

Organiseringskonsulent i DS’ Region Syd 2016-18.

 

Hvorfor stiller du op som formand for Region Syd?

– Det gør jeg, fordi jeg brænder rigtig meget for at gøre DS i Region Syd mere nærværende og synlig. Det er der simpelthen behov for, er mit indtryk fra alle de klubmøder, jeg har været til som organiseringskonsulent.

– Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg først og fremmest insistere på at komme ud til alle klubber i valgperioden. Mange af dem kender jeg jo i forvejen, men jeg vil gerne forsætte det gode samarbejde fra en position, hvor vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bringer alle de engagerede medlemmer mere i spil.

– Jeg ved fra mit arbejde som tillidsrepræsentant og organiseringskonsulent, at man faktisk har et stort handlerum på den enkelte arbejdsplads. Løn, arbejdsvilkår, samarbejde med ledelsen og mulighed for efteruddannelse. Alt det har vi mulighed for at få indflydelse på lokalt, men det kræver, at vi bliver bedre til at klæde vores tillidsrepræsentanter på og involvere vores medlemmer. Og så skal vi klæde både tillidsvalgte og ledere på til sammen med klubberne at forebygge stress og skabe mere arbejdsglæde.

Hvad er den vigtigste opgave for Region Syd?

– Det er at understøtte klubberne i at få indflydelse lokalt, og det kræver, at vi som region er nærværende og synlig og har fokus på medlemmerne.

– Hvis jeg bliver valgt, så giver det rigtig god mulighed for at starte på en ny fortælling om DS i Region Syd sammen med de engagerede medlemmer, så vi kan styrke vores fællesskab endnu mere. Man gør det jo forskelligt afhængigt af, hvem der sidder ved roret. Jeg har hørt et behov for en ny start for DS i Region Syd, når jeg har været ude i klubberne, og det kunne jeg vildt godt tænke mig at stå i spidsen for. Ny formand – ny fortælling.