Mig og mit arbejde: Mette Kaj Kragballe

Mette Kaj Kragballe bor på Frederiksberg C med sin familie. Hun er myndighedssocialrådgiver i borgercenteret Børn og Unge, Amager.

Mig og mit arbejde: Mette Kaj Kragballe

Foto: Lisbeth Holten

Jeg er først uddannet markedsføringsøkonom, men lavede et karriereskifte, fordi jeg ville arbejde med mennesker. Jeg var ret klar på, at det skulle være som socialrådgiver, fordi det handlede om at skabe forandring for udsatte mennesker. Det er svært at forklare hvorfor, uden at det lyder som en kliché. Man opdager, at man er dygtig til at lytte, guide, vejlede – det ligger lidt i det der hjælper-gen.

Jeg har været sagsbehandler i tre år nu. Jeg er handle-sagsbehandler, så når der bliver peget på, at et barn har behov for støtte efter serviceloven, så tager jeg over og vurderer, hvilken støtte barnet har behov for. Vi arbejder ud fra principper med overskriften: Tæt på familien. Principperne har udgangspunkt i Sverigesmodellen, og det betyder, at vi bestræber os på tættere dialog, tættere opfølgning – og færre sager. Vi sidder med 25-30 sager hver.

Den tætte opfølgning giver et større overblik over, om indsatsen virker eller skal justeres. Det giver også rum til at arbejde med den lidt svære samtale for eksempel med forældre om, hvorfor deres barn er anbragt. Jeg oplever, at dialogen med dem gør samarbejdet og dermed effekten af indsatsen bedre. For eksempel har jeg en anbringelse, der begyndte med tvang, men som nu er frivillig, og det er blevet muligt på grund af den tætte dialog med mor.

Som myndighedsrådgivere sidder vi indimellem i en utaknemlig position. Vi træffer beslutninger, familierne ikke altid er enige i, og medierne har konstant et kritisk øje på os. Men når jeg så sidder med en dreng, der skal anbringes, og vi har lavet en bog til ham om, hvorfor han skal anbringes og ser, hvor glad og lettet han bliver over, at han oplever at forstå, hvorfor han skal anbringes – så giver det mening. Jobbet er lidt ligesom et ægteskab. Det er indimellem hårdt arbejde, men det er det hele værd, når det lykkes.

Myndighedsrådgivere skulle have mange flere klapsalver, og jeg ville ønske, at det var mere attraktivt at vælge den bane. Jeg er fungerende tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, og mit fokus er klart fastholdelse. Jeg kunne tænke mig, at der var plads til kreativitet, så man kan holde ud at være her i 10 år. Ja, der er lovgivning, procedurer og bureaukrati og så videre, men man kan godt være kreativ og udfordre det vilkårsrum, der er. Det ville jeg ønske, at der var mere fokus på. Vi bor midt i byen og har et sommerhus ved Sejerøbugten. Jeg elsker sceneskiftet, når jeg forlader byen, og jeg elsker, når jeg kommer hjem igen.

Mit arbejde berører mig, og det skal det også. Men så hjælper det mig at koble af ved at slå ungerne i Uno, snakke med manden, gå en tur med hunden – eller fælde og kløve træer oppe i sommerhuset.