Folkemøde for socialt udsatte

REGIONSLEDER: Brugernes Bazar i Odense - også kaldet folkemødet for socialt udsatte borgere - satte fokus på, hvordan socialt udsatte gerne vil behandles af systemet.

Så blev der igen holdt Brugernes Bazar i Odense – også kaldet folkemødet for socialt udsatte borgere. Flere end 1000 socialt udsatte var mødt op i Kongens Have den 29. august sammen med politikere, undervisere og repræsentanter fra borgerorganisationer.

Årets tema var ”Socialt udsatte i systemet”, og der blev sat fokus på, hvordan socialt udsatte gerne vil behandles af systemet. I debatten efterlyste en bruger at få lov til at møde en forstående sagsbehandler. ”Vi er mennesker er ikke sager”. Andre ønskede at få en ”rigtig” socialrådgiver, og at socialrådgiverne får bedre tid til deres arbejde.

Jann Sjursen, Rådet for Socialt Udsatte, efterlyste bedre møder mellem borgere og de offentlige systemer – gerne med mere respekt, anerkendelse og tid. Han foreslog forsøg med ”systemtolke” til at hjælpe borgerne rundt i de mange afdelinger og systemer, der er meget siloopdelt, hvilket udfordrer samarbejdet – trods meget snak om forbedringer i mange år.

Hvis ”systemtolke” kan sikre rigtig og koordineret hjælp, skal det selvfølgelig opfindes, men hvis der kommer tid og kvalitet i funktionen som den koordinerende socialrådgiver – som Dansk Socialrådgiverforening har påpeget igen og igen – så tror jeg, at man vil nå langt i at kunne tilbyde den rette hjælp.

Lige som loven om ”En plan”, der giver kommunerne mulighed for at lave én samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemer på tværs af forvaltninger, forhåbentlig vil vise sig at have en effekt. En stor mangel i loven er dog, at der ikke følger en koordinerende sagsbehandler med.

Nogle af deltagerne oplever også, at det fortsat er meget besværligt at få hjælp til tandbehandling – og de ønsker gratis tandbehandling på lige fod med gratis lægebehandling. Derudover blev der opfordret til afskaffelse af nedsat kontanthjælp og 225-timers reglen, lige som der var forslag om indførelse af borgerløn.

I paneldebatten med Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, mente en af politikerne ikke, at det var nødvendigt at opfinde noget nyt. Man kunne blot gå tilbage til bistandsloven, som sikrede folk boligudgifter og forsørgelse ved økonomisk at holde hånden under dem, indtil de igen blev raske, kunne arbejde eller gå i uddannelse.

Regionsbestyrelsens medlemmer kunne dagen igennem træffes i DS-teltet på pladsen i snak med brugere og i de politiske debatter. Til lyden af korsang og Rock Nalle. Og de studerende fra socialrådgiveruddannelsen i Odense serverede mad, hjalp til i debatter og tilbød råd og vejledning – til gengæld fik de nye erfaringer med direkte borgerkontakt.

Vi socialrådgivere bliver klogere af at være sammen med borgerne.