Succes med Hovedlov kræver ressourcer

REGIONSLEDER: Hvis en ny hovedlov skal blive en succes, kommer det til at kræve ressourcer. Ressourcer, som langt de fleste kommuner ikke har.

14.10.2019

DS efterlyser akut hjælp til pressede socialrådgivere

De pressede socialrådgivere, der er tilbage i familieenheden i Norddjurs Kommune, skal ikke regne med at få flere kollegaer foreløbigt, lyder det fra politikerne, selv om socialrådgiverne har advaret om, at de ikke kan overholde loven. Der er brug for akut hjælp, siger Trine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

16.09.2019

DS arbejder også bag kulisserne

REGIONSLEDER: Refleksion og dialog om strategi, valg af redskaber og indsatser er nødvendig hver gang Dansk Socialrådgiverforening sammen med medlemmerne arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet.

16.09.2019

Direkte dialog skaber synlighed og respekt for faget

Igen i år var Folkemødet på Møn spækket med spændende debatter – og fire bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst sørgede for, at vigtige temaer som arbejdsmiljø og ulighed også kom på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmerne har lagt mange kræfter i at forberede det, de kalder ”synlighedsarbejde”.

16.09.2019

Generalforsamling 2018

DS’ tre regioner holdt hver især generalforsamling den 5. oktober. Her blev linjerne lagt for fællesskabets arbejde. Og der var debat om arbejdsmiljø og socialrådgiverfaglighed. Om OK18, lånemodel og forhøjelse af konfliktstøtte.

25.10.2018

Folkemøde for socialt udsatte

REGIONSLEDER: Brugernes Bazar i Odense - også kaldet folkemødet for socialt udsatte borgere - satte fokus på, hvordan socialt udsatte gerne vil behandles af systemet.

17.09.2018

Flere bliver socialrådgivere – det forpligter

REGIONSLEDER: Optaget på socialrådgiveruddannelsen er steget markant de senere år. Udsigten til de mange kommende socialrådgivere giver os flere privilegier både som fagfæller og fagforening.

23.11.2017

Jobcenter Lærkevej: Socialrådgivere får ros for fagligt opråb

12 socialrådgivere fra Jobcenter Lærkevej har i en kronik sat ord på deres frustration over manglende tid og muligheder for at udøve god sagsbehandling. Fagfæller fra flere steder i landet bakker op.

19.10.2017

Assens investerer i udsatte børn

I Assens arbejdede socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen i 2014 under så dårligt et arbejdsmiljø, at Arbejdstilsynet gav kommunen et påbud. Efter opnormering, halvering i sagstal, lydhørhed og fuld opbakning fra såvel ledelse som politikere er arbejdsmiljøet nu i top.

17.08.2017

Mindre bureaukrati og større arbejdsglæde

En samlet fagbevægelse bør kunne stille krav om en afbureaukratisering og samtidig komme med konstruktive forslag til en styring af den offentlige sektor.

15.06.2017