Region Nord: Tæt på de tre kandidater til formandsposten

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Nord, hvor den nuværende regionsformand fratræder for at blive formand for Dansk Socialrådgiverforening. Vi har stillet to spørgsmål til de tre kandidater.

CARSTEN SØRENSEN

41 år, bor i Hjørring med sin kæreste og sit barn.

Uddannet socialrådgiver fra AAU i 2004

Arbejder på Brønderslev psykiatriske sygehus. Tidligere børne- og familieafdelinger og faglig konsulent i DS i Nordjylland

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på nuværende og tidligere arbejdsplads

Medlem af hovedbestyrelsen

 

Hvorfor stiller du op som formand for Region Nord?

– Det gør jeg, fordi jeg interesserer mig meget for vores forening og for fagpolitik. Kommende socialrådgivere ender med at arbejde til de er 75 år. Det er derfor uendeligt vigtigt med arbejdsglæde for at hindre nedslidning. MED-udvalg og arbejdsmiljø skal opprioriteres.

– Igennem mit arbejde i hovedbestyrelsen har jeg høstet viden om foreningsarbejdet, og hvordan vi kan søge indflydelse på den politik og de rammer, politikerne sætter for os. Og som faglig konsulent i DS havde jeg min gang i de nordjyske kommuner og fik indblik i den daglige drift af foreningen.

– Som socialrådgiver i psykiatrien har jeg et godt samarbejde med socialrådgivere overalt i landet. Jeg kender til de daglige udfordringer og den virkelighed, vi arbejder under.

– Jeg italesatte behovet for en kompetenceudviklingsfond på det regionale område og helt tilbage under daværende formand, Henning Breinholt, behovet for sagstal på børne- og familieområdet. Og det fik vi.

Hvad er den vigtigste opgave for Region Nord?

– Det er kort og godt at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Vi har et stigende medlemstal, men jeg tror, at vi kan gøre det bedre. Derfor skal vi have et endnu tættere samarbejde mellem SDS og DS.

– Endeligt vil jeg arbejde for, at vi får en autorisation af socialrådgiverfaget. I dag kan der sidde ufaglærte som sagsbehandlere, og det giver os uberettiget et rigtig dårligt omdømme. Jeg kunne virkelig godt ønske mig, at det kun var autoriserede socialrådgivere, som måtte lave socialrådgiverarbejde, ligesom det vil være utopisk at forestille sig at blive behandlet af en selvudlært læge.

TORBEN UHRE SLOT

51 år, bor i Horsens med sin kone og deres tre børn

Udannet  1998 fra Den Sociale Højskole i Odense

Arbejder som beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Horsens

Har tidligere arbejdet som rådgiver, virksomhedskonsulent og leder inden for beskæftigelsesområdet

Tillidsrepræsentant i Jobcenter Horsens og fællestillidsrepræsentant i Horsens Kommune

 

Hvorfor stiller du op som formand for Region Nord?

– Jeg vil gerne tage ansvar for at forbedre og udvikle vores arbejdsforhold. Vi skal arbejde videre med investeringsmodellen. Her hvor jeg arbejder, har det givet os mere tid til vores arbejde, så vi kan gøre det bedre fagligt.

– Det er også vigtigt for mig, at vi får bedre mulighed for at videreuddanne os. Jeg oplever ofte, at kollegaerne ikke får brugt mulighederne i Kompetencefonden, så der vil jeg gerne arbejde for, at flere blive opmærksomme på at bruge den, og at vi får nogle bedre vilkår, mens vi er på uddannelse, så man ikke skal have det samme antal sager, mens man følger et længere uddannelsesforløb.

Hvad er den vigtigste opgave for Region Nord?

– Vi skal have meget mere fokus på vores nyuddannede kolleger, hvordan de bliver modtaget i deres første job, og om der er nogle nyuddannede, der har svært ved at få job.

– Så er det også vigtigt for mig, at vi får inddraget vores medlemmer i foreningens arbejde, og at vi får styrket vores klubber, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, for det er dem, der er spydspidsen i DS, og de kan være med til at forbedre deres egne arbejdsforhold.

– Endeligt mener jeg også, at vi skal blive bedre til at dele vores viden og erfaringer med alle de gode ting, der foregår rundt omkring. Hvis de har nogle gode arbejdsforhold i Aalborg, så kan det være, jeg kan lære noget af det i Horsens.

– Det er af stor betydning for mig, at vi sammen udvikler Dansk Socialrådgiverforening, så derfor er mit valgslogan: Mit DS er også Dit DS, og sammen er det Vores DS.

 

TRINE QUIST

45 år, bor i Aarhus med sin datter

Uddannet socialrådgiver i Aarhus i 2000

Fællestillidsrepræsentant i Aarhus kommune siden 2007

Medlem af hovedbestyrelsen siden 2010

Har arbejdet inden for integrationsområdet og med familiebehandling

 

Hvorfor stiller du op som formand for Region Nord?

– Det gør jeg, fordi jeg er sindssygt optaget af at udvikle og understøtte DS som et vedkommende og relevant fællesskab for alle socialrådgivere. DS har været min hverdag i snart 12 år, og nu føles det som en naturlig fortsættelse af mit virke at tage noget mere ansvar for at forsætte den gode udvikling, DS er inde i.

– Vi er på vej i den rigtige retning med den organiserende tilgang, som vi har arbejdet rigtig meget med i Aarhus. Jo mere vedkommende vi er, jo mere stiger organiseringen, jo større bliver engagementet, og det betyder i sidste ende, at jo større indflydelse kan vi få til gavn for vores medlemmer. Den retning vil jeg gerne fortsætte som regionsformand.

Hvad er den vigtigste opgave for Region Nord?

– Øverst på min dagsorden står socialrådgivernes arbejdsmiljø. Vi bliver til stadighed mere pressede, og jeg mener faktisk ikke, at vi i DS endnu er lykkedes med at arbejde strategisk på det her område. Vi bliver nødt til at beslutte, at det er det her, vi arbejder målrettet med, og så kan det være, at vi bliver nødt til at lægge noget andet til side. Jeg vil rigtig gerne i dialog med medlemmerne i Region Nord, så vi kan få identificeret, hvor det er, skoen trykker, og hvad vi skal arbejde videre med.

– Vi skal også prioritere at øve politisk indflydelse ude i kommunerne. I Aarhus har vi opnået rigtig meget med politisk lobbyarbejde, blandt andet med investeringstankegangen på det udsatte voksenområde, hvor de medlemmer, der arbejder på området til dagligt, lavede en businesscase, som vi så kunne bære ind politisk. Vi skal klæde vores tillidsfolk på til i højere grad at kunne tage têten på det område, så tror jeg også, det vil sprede sig ude på arbejdspladserne.