Socialrådgiveren 4/18

Indhold

DS: Borgere med komplekse problemer skal have ret til én plan – og reel inddragelse

- Hvis man kører hen over hovedet på de mennesker, det drejer sig om, så vil arbejdet med Én plan ikke fungere. Sådan lyder det i Dansk Socialrådgiverforenings høringssvar til lovforslaget Én plan. Der er gode intentioner i lovforslaget, men på vigtige punkter følger det ikke den grundlæggende forståelse af, hvordan borgere inddrages i egen sag, påpeger DS.

Socialrådgivere hædret for at favne hele familien

- Vi oparbejder en tillidsfuld relation til familierne, som gør, at vi kan komme mere ind til ”sagens kerne” og skabe meningsfulde indsatser omkring dem. Sådan beskriver socialrådgiver Rikke Rasmussen det sociale arbejde, som Silkeborg Kommunes Helhedsorienteret Indsats netop har fået Olivia Prisen for.

Minister enig med DS: Det er for svært at få førtidspension

Den længe ventede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob blev offentliggjort den 20. marts, og konklusionen er klar: Det er for svært at få førtidspension, og ressourceforløbene mangler for ofte kvalitet. DS efterlyser grundlæggende lovændringer og færre sager pr. socialrådgiver.

Vi sender et signal om, at vi står sammen

Fagbevægelsen står skulder ved skulder ved OK18. 210 af Dansk Socialrådgiverforenings tillidsrepræsentanter var med til historisk stormøde i Fredericia, med i alt 10.380 tillidsrepræsentanter – socialrådgiver Michael Mikkelsen var en af dem.

Vi er klar til kamp

Vi har spurgt tre tillidsvalgte, hvordan det var at deltage på det historiske TR-stormøde i Fredericia den 22. marts. Her mødtes 10.380 tillidsfolk fra hele landet under mottoet ”En løsning for alle”.

GUIDE: Sådan bliver du klar til konflikt

Gør dig – og dine kolleger – klar til konflikt. Vi giver dig her et overblik over en række vigtige informationer – som også er sendt ud til hvert enkelt medlem pr. mail. Klik også ind på socialraadgiverne.dk/OK18, hvor du kan få alle punkterne uddybet og hente OK-18-materialer.

Det må gerne være sjovt at stå sammen – midt i alvoren

Vi har bedt om en status fra Dansk Socialrådgiverforenings tre regionsformænd, som siden strejkevarslet blev udsendt i starten af marts, er mødtes med over 2000 medlemmer. Hvad er deres vigtigste budskab til medlemmerne – og ikke mindst: Hvordan oplever medlemmerne situationen?

Sådan blev vi klogere på vilkår for efteruddannelse

Jagten på klare retningslinjer om kompetenceudvikling var startet for knap to år siden. Først da MED-udvalget for alvor trak i arbejdstøjet, lykkedes det med hjælp fra en af Dansk Socialrådgiverforenings organiseringskonsulenter at tæmme tankerne om kompetenceudvikling og få retningslinjerne nedfældet på papir. På et halvdagsmøde med ét punkt på dagsordenen.

Detektivarbejdet som borgerrådgiver er vanvittigt spændende

EFTERUDDANNELSE ÅBNER NYE DØRE: En lidenskab for det juridiske aspekt fik socialrådgiver Maja Ekberg-Hansen til at sige sit job som hjemmevejleder op og søge ind på første hold af kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura. I dag arbejder hun i borgerrådgivningen i to kommuner og har fået et lønhop på 10.000 kroner om måneden.

Efteruddannelse rusker op i rutinerne

- Det er rigtig dejligt at komme på skolebænken i længere tid. Jeg bliver mere bevidst om, hvilke metoder jeg bruger. Sådan siger socialrådgiver Bethina Bangsgaard, som er i gang med 2. modul på den sociale diplomuddannelse. Hun får fri til undervisningsdage og opgaveskrivning, men må klare efteruddannelsen uden vikardækning.

Mig og mit arbejde: Kamilla Rank

MIG OG MIT ARBEJDE: Kamilla Rank, myndighedsrådgiver i Afdelingen for Social, Integration og Misbrug, Lejre Kommune. Bor med sin 4-årige datter i Solrød.

Organiseret i DS eller ej?

REGIONSLEDER: For mange socialrådgivere er det blevet tydeligt, hvorfor et medlemskab af en overenskomstbærende fagforening er vigtigt, i hele debatten om indgåelse af ny overenskomst.

Socialfagligt reality-teater

KLUMME FRA PRAKSIS: For nylig var jeg med en ung mand i retten. Som en ægte karakterskuespiller var han sat til at udfylde den uomtvistelige hovedrolle, tiltalt for vold som han var.

OK18 skal være en løsning for alle

LEDER: Vi håber, at vi nu har landet et forlig, som vi kan være tilfredse med. Men i skrivende stund er det umuligt at sige, om det er det mest realistiske scenarie.