GUIDE: Sådan bliver du klar til konflikt

Gør dig – og dine kolleger – klar til konflikt. Vi giver dig her et overblik over en række vigtige informationer – som også er sendt ud til hvert enkelt medlem pr. mail. Klik også ind på socialraadgiverne.dk/OK18, hvor du kan få alle punkterne uddybet og hente OK-18-materialer.

Har vi styr på dig – og dine medlemsoplysninger?

Har vi de korrekte medlemsoplysninger om dig? Du skal sikre, at DS har korrekte oplysninger om din arbejdsplads samt din private mailadresse, så vi kan kommunikere med dig under en eventuel konflikt. Her har du nemlig ikke adgang til din arbejdsmail. Klik ind i medlemssystemet på medlem.socialraadgiverne.dk

Konfliktlån – sådan gør du

Under en eventuel konflikt modtager du ikke løn fra din arbejdsgiver. I stedet tilbyder DS økonomisk støtte i form af et konfliktlån.

Lånemuligheden gælder i udgangspunktet for medlemmer, der har været medlem af DS i mindst tre måneder fra den dag, konflikten træder i kraft (med undtagelse af blandt andre nyuddannede medlemmer). Du har tidligere modtaget grundig information om lånemodellen og betingelserne.

Herunder følger en beskrivelse af, hvordan du ansøger om konfliktlånet, og hvilke oplysninger vi har brug for fra dig, for at du kan optage konfliktlånet.

Konfliktlån: Det skal du gøre, inden konflikten starter

For at give dig mulighed for at optage konfliktlån og sikre, at du evt. får reduceret dit almindelige kontingent efter konflikten, har vi brug for følgende oplysninger fra dig:

  • Korrekte ARBEJDSPLADSOPLYSNINGER.
  • PRIVAT MAILADRESSE, så vi kan kommunikere med dig om konfliktlånet under en eventuel konflikt. Her har du nemlig ikke adgang til din arbejdsmail.
  • Angivelse af om du ØNSKER AT OPTAGE KONFLIKTLÅN.
  • SAMTYKKE til, at DS og Lån & Spar Bank må behandle og udveksle oplysninger i forbindelse med oprettelse og administration af konfliktlånet.

Du giver os oplysningerne ved at logge på medlemssystemet på: medlem.socialraadgiverne.dk

Her skal du kontrollere og eventuelt rette dine arbejdspladsoplysninger og den mailadresse, du har oplyst. Desuden skal du angive, om du ønsker at optage konfliktlån og give DS og Lån & Spar Bank samtykke til at behandle og udveksle oplysninger.

Vi har brug for dine oplysninger så hurtigt som muligt, derfor skal du gøre følgende:

Du logger på selvbetjening på medlem.socialraadgiverne.dk. Har du ikke været på før, skal du bruge dit medlemsnummer.

Hvis du har brug for hjælp til medlemssystemet, kan du sende en mail til medlem@socialraaadgiverne.dk eller kontakte medlemsadministration mellem kl. 9-16 på 70 10 10 99 – tryk 1.

Hvis konflikten træder i kraft sker følgende:

  • Vi sender en mail til dig om konfliktlånet. I den mail beder vi dig om at angive, om du er omfattet af konflikten. Det gør du ved at logge på medlemssystemet igen.
  • Efter et par dage vil du modtage endnu en mail, med et link til den hjemmeside, hvor du kan ansøge om konfliktlånet. Det sker tidligst i slutningen af april.

Hvornår modtager jeg konfliktlånet?

Konfliktlånet bliver sat ind på din konto på den sidste bankdag i måneden. Det svarer til det tidspunkt, hvor de fleste får udbetalt deres løn.

Hvad betyder en konflikt for studerende?

Hvad betyder en eventuel konflikt for dig, der er socialrådgiverstuderende eller i praktik? Som studerende – og dermed også som praktikant – er du ikke omfattet af en eventuel konflikt, men som studerende og praktikant vil din hverdag blive påvirket af konflikten. Vi får mange henvendelser fra studerende om især konfliktens betydning for:

  • praktikforløb og konfliktramt arbejde
  • aflyst undervisning, vejledning, eksamen, m.v.
  • studenterjobs

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med SDS opdateret spørgsmål-svar om disse emner, som du kan læse om på www.socialraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/kaere-studerendemedlemmer-af-sds

Har du som studerende konkrete spørgsmål om konflikten, og hvordan du som studerende skal forholde dig, så kontakt SDS på fu@sdsnet.dk.

Se mere på SDS’ hjemmeside om OK18 for studerende sdsnet.dk/ok18, hvor du også finder SDS’ konflikt-hotline – lige som du opfordres til at følge med på SDS’ facebook-side.

Få svar på dine spørgsmål om OK18 og konflikt

Hvad er konfliktramt arbejde? Hvordan organiseres nødberedskab? Og hvad gør jeg, hvis jeg er på barsel under konflikten?

Lige nu rejser der sig mange spørgsmål om, hvordan man forholder sig i forbindelse med en konflikt. På DS’ hjemmeside finder du både konfliktvejledning og svar på ofte stillede spørgsmål. Vi opdaterer begge dele løbende – senest blandt andet med svar på barselsregler, nødberedskab og konfliktramt arbejde.

Som altid er du også velkommen til at kontakte din konsulent på regionskontoret.

Læs mere på: socialraadgiverne.dk/OK18

Støt fællesskabet under en eventuel konflikt

SDS anbefaler, at studerende forholder sig solidariske med de konfliktramte – og at alle indgår i den fælles mobilisering og aktivisme blandt socialrådgivere og socialrådgiverstuderende, der vil være en del af en eventuel konflikt. Dette bør altid ske under hensyn til mødepligt i forbindelse med praktik, modulforløb, m.v.

Kontakt din lokale SDS afdeling eller tilmeld dig via SDS’ hjemmesid sdsnet.dk/ok18

Og se også info om aktiviteter på DS’ hjemmeside socialraadgiverne.dk/OK18 eller på Facebook.

Guide og inspiration til aktiviteter under konflikten

DS har lavet to forskellige guider: En guide til klubber, der er omfattet af konflikt – og en til klubber, der ikke er omfattet af konflikt.

GUIDE TIL KLUBBER OMFATTET AF KONFLIKT

DS har udviklet en guide, som man kan bruge i klubber og på arbejdspladser under en konflikt. I guiden finder du blandt andet en aktivitetskasse – og viden om alt fra, hvordan du organiserer og holder klubmøder under konflikten til opskriften på det gode læserbrev eller debat på de sociale medier.

Først og fremmest er det vigtigt, at I har et rart og godt fællesskab i klubben – også under konflikten. Guiden kan hjælpe med at skabe gode rammer for jeres samvær og inspirere jer til aktiviteter. Den findes i en trykt version, som kan fås i regionerne og i sekretariatet. Men den kan også nemt printes.

GUIDE TIL KLUBBER, DER IKKE ER OMFATTET AF KONFLIKT

Guiden kan hjælpe jer med gode samtaler om konflikten og inspirere til, hvordan I kan bakke op, selv om I ikke er udtaget til konflikt. Guiden bliver ikke trykt, men kan nemt printes. I er en lige så stor del af konflikten, selv om I ikke er udtaget. Både fordi I er en lige så vigtig del af vores fællesskab, men også fordi I er meningsdannere. Jeres holdning betyder noget, og jeres holdninger kan flytte andre. Gennem dialog ansigt til ansigt, på de sociale medier, i aviserne og på gadeplan. Derfor betyder det meget, at I bakker op og bidrager. Der er mange måder at bakke op om situationen på. Start med et møde i klubben, hvor I taler om, hvilke muligheder I har – og hvad I kunne tænke jer at gøre.

Find begge guider på socialraadgiverne.dk/OK18 under ”Materialer til klubberne”