Vi sender et signal om, at vi står sammen

Fagbevægelsen står skulder ved skulder ved OK18. 210 af Dansk Socialrådgiverforenings tillidsrepræsentanter var med til historisk stormøde i Fredericia, med i alt 10.380 tillidsrepræsentanter – socialrådgiver Michael Mikkelsen var en af dem.

Der var busser og biler i lange køer, da 10.380 tillidsfolk – heraf 210 socialrådgivere fra hele landet den 22. marts mødtes til stormøde i Fredericia Messecenter.

Selv om der kørte to fællesbusser fra Silkeborg valgte Michael Mikkelsen, tillidsrepræsentant for 44 socialrådgivere i Jobcenter Silkeborg alligevel at køre i egen bil. For han skulle lige forbi Langsøskolen til et møde med skolelederen og en borger i fleksjob inden TR-stormødet.

Et historisk møde, hvor tillidsrepræsentanter fra fagforeninger i såvel kommune, regioner og stat mødtes under sloganet ”En løsning for alle”.

Med røde faner på stribe udenfor og lokale tillidsrepræsentanter på tværs af faggrupper fra Fredericia, der klappede alle deltagerne ind, var kampgejsten tydelig allerede ved indgangen. Indenfor var Fredericias kolossale messehal propfyldt med energi og solidaritet.

– Ingen ønsker konflikt. Vi håber alle, at der kommer nogle aftaler på plads, men med sådan et stormøde får vi sendt et signal til arbejdsgiverne om, at vi står sammen om vores krav, siger Michael Mikkelsen fra sin plads ved bord 6 i det blå område. Hvor tillidsrepræsentanter fra alle mulige forskellige faggrupper i Silkeborg Kommune er placeret sammen.

Ved langborde i hobetal med hvide duge sidder socialrådgivere side om side med sygeplejersker, lærere, ergoterapeuter, metalarbejdere, sikkerhedsvagter, psykologer og ansatte i Skat. Badges, bannere og balloner er medbragt, og ved langbordene ser man både BUPL’s pink huer, 3F’s orange veste, FOA’s røde hænder og DS’ røde T-shirts.

Sammenhold nytter

Dagens møde bliver skudt i gang af de tre forhandlere Flemming Vinther, formand for CFU og HKKF, Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet og LC og Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og DSR.

– Lad os sammen gøre det her til en dag, der skriver sig ind i den danske arbejderbevægelses historie. Ikke blot fordi vi har samlet flest mennesker, men fordi sammenhold nytter. Dagen er dagen, hvor vi kræver en fælles løsning for alle, lød det fra Flemming Vinther.

– Lad os håbe, at denne historiske begivenhed – dagen i dag – gør en positiv forskel for den danske model, for det offentlige arbejdsmarked og derfor for hele det danske samfund, sagde Anders Bondo Christensen.

Under velkomsten gør de tre – under store klapsalver – det klart, at kravene til arbejdsgiverne på det offentlige område på ingen måde er urimelige. Det handler om, at arbejdstid for både lærere og alle andre offentligt ansatte skal reguleres ved aftaler – ikke ved lov. At de offentligt ansatte skal have del i det økonomiske opsving på linje med de privatansatte. Og om at lønmodtagerorganisationerne ikke vil acceptere, at arbejdsgivere fjerner rettigheder, når de ønsker det. Denne gang den betalte spisepause, som har rødder tilbage til 1921.

Musketer-eden er historisk

Efter velkomsten er der både et humoristisk indslag fra standupkomiker Torben Chris, videohilsner fra borgere, der støtter op om de offentlige ansatte og gruppearbejde på tværs af faggrupperne om ”Hvad kæmper du især for i OK18?” og ”Hvordan vinder vi?”.

Derefter følger en række støtteindslag fra private arbejdspladser og fagforeninger på det private arbejdsmarked. Både på skrift og video på storskærm, men også på scenen i Fredericia. Meldingen er stålsat; kommer det til konflikt, er de privatansatte parate til at bakke op.

Lige inden frokost er Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet på scenen og fortælle om perspektiver på den danske model. Han kalder musketer-eden og sammenholdet i fagbevægelsen ved OK18 historisk. Under oplægget viser han et billede af den store lockout i 1899, hvor rigtig mange arbejdsmænd var samlet i Ulvedalene op til Septemberforliget – det forlig, det skabte den danske model.

– I skulle dog være endnu flere samlet i dag, så solidariteten er ikke helt død, sagde Laust Høgedahl. Igen til stor begejstring for de mange fremmødte.

Stormøde giver energi

Klapsalverne fra mere end 10.000 mennesker er overvældende, og da de fremmødte efter spisepausen i samlet flok står oprejst og synger ”Skipper Klements morgensang”, giver det næsten kuldegysninger.

Efter frokost er der både paneldebat med seks forbundsformænd og endnu en omgang gruppearbejde – denne gang om aktioner og aktiviteter både før og under konflikt.

– Man føler virkelig, at man er en del af noget større, og det giver energi til mig som tillidsrepræsentant, siger Michael Mikkelsen fra Silkeborg.

Netop fællesskabet er en af grundene til, at det er vigtigt med et sådan TR-stormøde, mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– I en situation, hvor arbejdsgiver vælger ikke at have en forhandling og ikke anerkende de offentligt ansatte for den indsats, de leverer hver eneste dag, er det vigtigt at sende et klart signal om, at vi mener det alvorligt. Når vi siger, at vi vil have en aftale nu, som sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte og en lønudvikling, hvor vi får del i det økonomiske opsving. Men at vi også vil have respekt for den danske model, siger Majbrit Berlau.

– Det signal sender vi med stormødet, hvor alle samtidig får følelsen af, at sammenholdet blandt faggrupperne er reelt. At vi står sammen. Vi booster sammenholdet ved, at tillidsrepræsentanterne er sat geografisk sammen, så de kan lægge planer i fællesskab. Og skulle vi lande et forlig, som vi allesammen håber, har det givet et sammenhold på tværs af faggrupper, som vi kan bruge fremadrettet, pointerer hun.

Store konsekvenser

Michael Mikkelsen håber også, at der bliver fundet en løsning. For både strejke og lockout vil få store konsekvenser for borgerne. I Silkeborg er 34 ud af i alt 200 socialrådgivere udtaget til strejke – inden for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, ressourceforløb og sygedagpenge. På jobcentret er alle socialrådgivere lockoutet.

– Kommer der strejke eller lockout vil omkring 1500 borgere alene på jobcentret blive berørt, og det vil have vidtrækkende konsekvenser. For borgerne kan ikke komme ind til samtaler, komme i praktik med mere. Det sætter deres situation i stå. Samtidig vil der komme et efterspil, for efter en eventuel strejke eller lockout vil en masse sager skulle indhentes, siger Michael Mikkelsen.

På stormødet vidste ingen, om det endte med konflikt. Men holdningen på mødet var klar: Konflikten vindes af den, der har offentlighedens opbakning. Og lige nu er opbakningen i de offentligt ansattes favør.

Efter fem timers intenst møde skal alle biler og fællesbusser igen fra Fredericia. Nogle kører hjem. Andre kører videre til Aarhus, hvor Store Torv er ramme for en fælles demonstration under samme slogan ”En løsning for alle”.


Fælles erklæring fra stormødet

Efter stormødet blev der sendt en fælles erklæring afsted til Sophie Løhde, Michael Ziegler og Anders Kühnau – arbejdsgivernes chefforhandlere for henholdsvis stat, kommuner og regioner:

”Vi repræsenterer alle de medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag får hverdagen til at hænge sammen for borgerne. Vores budskab til jer er klart: Lad os få lavet en overenskomst, der gavner hele Danmark.

Vi er klar.

Det, vi beder om, er faktisk kun, at I anerkender vores arbejde og viser os tillid gennem:

  • En lønudvikling på lige fod med de privatansatte.
  • At I viser os, at vi kan have tillid til vores aftaler ved at finde en løsning på den betalte spisepause.
  • At I viser vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med alle, også lærerne.
  • At vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at blive i jobbet.

Vi er stolte over vores indsats, og vi er stolte over, at befolkningen sætter pris på os og bakker os op. Vi ved, at forholdene for de offentligt ansatte hænger sammen med den kvalitet, som borgerne får. Borgerne fortjener at blive fri for jeres lockout, der vil lamme hele landet.

Det er på høje tid at finde en løsning for alle.”