Minister enig med DS: Det er for svært at få førtidspension

Den længe ventede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob blev offentliggjort den 20. marts, og konklusionen er klar: Det er for svært at få førtidspension, og ressourceforløbene mangler for ofte kvalitet. DS efterlyser grundlæggende lovændringer og færre sager pr. socialrådgiver.

Samme dag, som evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob blev offentliggjort, kom beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) med en opsigtsvækkende melding til avisen.dk.

– Det er blevet for svært for folk med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne at få tildelt førtidspension. Den lovændring, som jeg lægger op til nu, er for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med den hensigt, der var.

Der er væsentlig færre på førtidspension, end det var hensigten med reformen fra 2012. I 2016 var der 24.200 færre førtidspensionister end forudsat i den politiske aftale.

Til samme avis sagde ministeren, at der skal laves om på den måde, ressourceforløbene fungerer på, og at han vil diskutere det med forligskredsen, som foruden regeringen består af Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Dermed lægger ministeren sig for første gang klart og tydeligt på samme linje som Dansk Socialrådgiverforening og en lang række organisationer og borgergrupper, som i årevis har påpeget, at kravene for at få førtidspension er blevet for skrappe.

Ministersvar glæder DS

Ministerens udmelding kom få timer efter, at Majbrit Berlau sagde det samme til Ritzau.

– Det er simpelthen for svært at få førtidspension, lød det fra DS-formanden, som glæder sig over ministerens klare svar, men stadig savner grundlæggende ændringer af loven.

Foreløbig har politikerne foreslået en lovændring, der sikrer, at kommunerne fremover skal kunne argumentere for, at de ressourceforløb, som borgerne tilbydes, vil udvikle den enkelte borgers arbejdsevne. Det er positivt, men langt fra nok, mener DS, som har skrevet et høringssvar til politikerne om forslaget.

– Intentionen med ændringen er god, men det er langt fra sikkert, at det vil ændre noget i praksis. Vi mener, at politikerne burde gå grundigere til værks og blandt andet bløde de konkrete eksempler på, hvem der kan få førtidspension, op, siger Majbrit Berlau og efterlyser samtidig en garanti til borgerne om afklaring inden for et år.

– Politikerne bør forpligte kommunerne til at afklare borgerne inden for et sammenhængende år på kontanthjælp. Det kræver også, at socialrådgiverne får meget bedre tid og vilkår, end mange har i dag, siger hun.

Lovforslag skal præcisere regler

Dagen efter, at evalueringen af førtidspensionsreformen var blevet offentliggjort, fremsatte beskæftigelsesministeren et lovforslag, der skal præciserer reglerne for tilkendelse af førtidspension – blandt andet ved, at dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. Og det skal være en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.

Lovforslaget forventes at blive 1. behandlet den 6. april og træde i kraft 1. juni 2018.

Læs evalueringen på bm.dk


DS: 13 forslag til forbedring

DS har udarbejdet 13 forslag til forbedring af lov og praksis omkring ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

DS foreslår at:

 • Borgere uden realistiske muligheder på arbejdsmarkedet skal have førtidspension.
 • Fleksjob med få timer skal pege på et konkret arbejdsmarked, og de skal føre til progression for borgeren. Bedre mulighed for fleksjob på hidtidig arbejdsplads.
 • Øget brug af revalidering.
 • Ventetiden i sagsforløbet skal reduceres.
 • Det skal være lettere for kommunerne at arbejde med ressourceforløb som en investering i menneskers liv.
 • Målgruppen for og målet med ressourceforløbene skal præciseres.
 • Ressourceforløbene skal kunne sættes tidligere i værk.
 • Borgerens socialrådgiver skal kunne give en anbefaling om borgerens videre situation til rehabiliteringsteamet.
 • Rehabiliteringsteamet skal have reel beslutningskompetence.
 • Der skal være tid til at tale med borgerne og til at sikre borgerinddragelse.
 • Ressourceforløbene skal indeholde en bredere vifte af tilbud.
 • Den koordinerende sagsbehandler skal styrkes,
 • Borgeren skal have ret til et ressourceforløb efter et sammenhængende år på kontanthjælp.

Læs hele notatet på www.socialraadgiverne.dk/DSmener