Detektivarbejdet som borgerrådgiver er vanvittigt spændende

EFTERUDDANNELSE ÅBNER NYE DØRE: En lidenskab for det juridiske aspekt fik socialrådgiver Maja Ekberg-Hansen til at sige sit job som hjemmevejleder op og søge ind på første hold af kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura. I dag arbejder hun i borgerrådgivningen i to kommuner og har fået et lønhop på 10.000 kroner om måneden.

En omtale i Socialrådgiveren gjorde udslaget. For da Maja Ekberg-Hansen i starten af 2015 læste annoncen fra Københavns Universitet om den kommende kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura, var hun ikke et sekund i tvivl. Det var lige præcis det, hun skulle.

For med en glødende passion for det juridiske spor i arbejdet som socialrådgiver var uddannelsen som skræddersyet til hende.

– Jeg har altid syntes, at den juridiske del af arbejdet som socialrådgiver var vanvittigt spændende. Det der detektivarbejde, hvor man skal finde ud af, hvad er gældende ret, hvad er rigtigt og forkert, hvor man skal kigge tilbage i retspraksis og finde ud af, om borgerne får opfyldt deres rettigheder, fortæller Maja Ekberg- Hansen.

Derfor havde Maja Ekberg-Hansen også flere gange overvejet, om hun simpelt hen skulle tage skridtet og læse jura.

– Men jeg magter ikke sådan noget som selskabsret og skatteret. Det samfundsvidenskabelige interesserer mig. Ikke alt det andet. På den nye kandidatuddannelse undgår du lige præcis de andre ting, og med den ene linje målrettet velfærdsområdet var det lige mig, konstaterer Maja Ekberg-Hansen.

Så hun fik talt med husbonden om, hvordan et fuldtidsstudie på SU kunne hænge sammen med deres  familieliv med to børn på dengang fire og ni år, og hun skyndte sig at sende en motiveret ansøgning afsted. Og blev optaget på uddannelsens første hold – sammen med knap 20 andre socialrådgivere plus en række andre faggrupper.

Deltidsjob nødvendigt

Sit daværende arbejde som hjemmevejleder i socialpsykiatrien i Københavns Kommune sagde hun op.

– Jeg talte ikke engang med arbejdsgiveren om en eventuel kandidatuddannelse, for jeg vidste godt, at jeg ikke kunne blive ved med at arbejde som hjemmevejleder. Et arbejde, som er langt mere socialpædagogisk – uden jura, fortæller Maja Ekberg-Hansen.

Da husbondens løn ikke var tilstrækkelig til at klare familiens udgifter, tog Maja Ekberg-Hansen et SU-lån, og samtidigt søgte hun et deltidsjob på 15 timer som borgerrådgiver i Hillerød Kommune.

– Jeg var så heldig, at der blev opslået en deltidsstilling som borgerrådgiver, som jeg oven i købet fik. Så jeg begyndte som borgerrådgiver i august 2015 og på kandidatuddannelsen i september samme år.

Egentlig er kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura et fuldtidsstudie, men når man er uddannet socialrådgiver for 10 år siden, har mand og to børn, er det svært at leve af en SU.

– Så alle på studiet havde deltidsjob, siger Maja Ekberg- Hansen.

Familien skal bakke op

Under de to års studie havde hun tre semestre med to ugentlige undervisningsdage og et semester, hvor hun skrev speciale.

I de tre første semestre havde hun 12-15 timers undervisning ugentligt, arbejdede 15 timer fordelt på de dage, hvor hun ikke gik i skole og havde yderligere minimum 15 timers læsning om ugen i de normale uger.

– Det er et fuldtidsstudie med et vanvittigt stort pensum, så der skal læses rigtig meget. Jeg læste ofte hver aften eller hver anden aften i to-tre timer. Resten i weekenderne. Så man skal virkelig ville det. For det kræver en stor arbejdsindsats, og der er stress på, fortæller Maja Ekberg-Hansen.

– Samtidigt har det haft stor betydning, at min mand har bakket mig så meget op. For eksempel i eksamensperioderne, hvor han er taget ned til mine svigerforældre med børnene, eller jeg er taget væk i weekenden. Fordi jeg havde brug for ro.

Selv om det er en stor belastning – også for familien – at tage en kandidatuddannelse, mener Maja Ekberg- Hansen også, at der er mange fordele ved at være studerende.

– Du får en kæmpe fleksibilitet, som er positiv for familien. Du kan hente børnene tidligere, være hjemme, når børnene er syge, så der er også mange gode ting ved at studere.

Ikke et bevidst karriere-move

Kandidatuddannelsen blev afsluttet i september 2017 med et 12-tal for specialet om ”vejledningspligten”.

Maja Ekberg-Hansen har fortsat jobbet som borgerrådgiver i Hillerød Kommune i 15 timer. Samtidigt er hun ansat 18 timer om ugen i borgerrådgivningen i Høje-Taastrup Kommune under Bettina Post – tidligere formand for DS.

– Da jeg besluttede at tage kandidatuddannelsen, var det ikke et bevidst karriere-move med et klart mål. Jeg gjorde det udelukkende, fordi jura er sindssygt spændende, den juridiske dimension central og borgernes retssikkerhed ekstrem vigtig.

– Jeg havde også en formodning om, at med uddannelsen ville der åbne sig flere døre for mig. Jeg vidste bare ikke hvilke døre.

Formodningen viste sig at holde stik, og Maja Ekberg-Hansen nyder sine to jobs, hvor hun hjælper utilfredse borgere med alt fra børnesager til miljøsager og lange sagsbehandlingstider i jobcentre. I begge kommuner har hun også en vejviserfunktion med at hjælpe borgere den rette vej gennem kommunen.

– Borgerrådgivning er meget dialogbaseret, og specielt samtaleteknikken og det helhedssyn, man får ind med modermælken på socialrådgiveruddannelsen, præger min måde at håndtere sagerne på.

– Men jeg bruger begge uddannelser lige meget – fra kandidatuddannelsen er det selvfølgelig hele det juridiske perspektiv i forhold til at vurdere, om borgerens retssikkerhed er overholdt.

En investering i arbejdslivet

Selv om de to år med kandidatuddannelsen var hårde, anbefaler hun andre at efteruddanne sig på den ene eller anden måde.

– Det er så forfriskende at gå i gang med noget nyt. Jeg begyndte på uddannelsen, 10 år efter jeg blev uddannet socialrådgiver, og det har været så spændende med alle de nye input, mener Maja Ekberg-Hansen.

Derudover arbejder hun i dag med koblingen mellem det juridiske og det socialrådgiverfaglige, som hun nyder allermest. Lønsedlen ser også bedre ud. Sammenlignet med jobbet som hjemmevejleder får hun i dag 10.000 kroner mere i løn om måneden – en løn, som hendes tillidsrepræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening på de to arbejdspladser fik forhandlet hjem til hende.

– Jeg havde en betragtelig lønnedgang i to år, men man skal se det som en investering. Men det kræver rigtig mange timer, et stort drive og masser af energi at gennemføre, så man skal kun vælge noget, man virkelig brænder for, lyder det fra Maja Ekberg-Hansen.