Vi er klar til kamp

Vi har spurgt tre tillidsvalgte, hvordan det var at deltage på det historiske TR-stormøde i Fredericia den 22. marts. Her mødtes 10.380 tillidsfolk fra hele landet under mottoet ”En løsning for alle”.

Marie Vithen, fællestillidsrepræsentant for 580 socialrådgivere i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Hvad har du fået ud af at være med på det historisk store møde for TR?

– Så mange tillidsvalgte samlet på et sted giver et boost af fællesskab på tværs af både faglige organisationer og på tværs af kommuner, regioner og stat.

– Et boost, der er så vigtigt at give videre til vores medlemmer hjemme på arbejdspladserne. For vi vil få medlemmer, der kan blive frustreret over deres situation, hvis de kommer ud i strejke eller lockout, og som bliver frustrerede over, at de ikke kan gøre brug af den offentlige sektor til børnepasning, skoler mv.

Men med sådan et stormøde, hvor så mange står sammen både i forhold til egne vilkår og vilkår i den offentlige sektor generelt, får vi offentligt ansatte et kæmpe sammenhold, der viser, at vi er klar til kamp. For løn og arbejdsvilkår for os som hver enkelt faggruppe, men også for ordentlige arbejdsvilkår helt generelt.

– En kamp i fællesskab. Som socialrådgivere er vi afhængige af tværfagligt samarbejde for, at vi kan lykkes med vores arbejde, så der er brug for tid og ressourcer til alle faggrupper.

Hvordan forbereder I jer på en eventuel konflikt?

– 130 af vores medlemmer i Beskæftigelse og Integration er udtaget til strejke – og alle 580 medlemmer i Socialforvaltningen er lockoutet – med undtagelse af omkring 40 medlemmer. Så vi forbereder os ved, at alle tillidsrepræsentanter taler med medlemmerne ude på arbejdspladserne. Om årsagerne til hvorfor vi vælger konflikt, om vores krav til arbejdsgiverne mv.

– I forhold til konkrete aktiviteter har vi stor fokus på aktiviteter, hvor vi kan være synlige på en positiv måde. Pt. har vi en kæmpe opbakning fra befolkningen, som vi skal passe enormt på ikke vender. For borgerne vil blive frustrerede, når de ikke kan få passet deres børn, ikke kan komme på sygehus og alle de andre ting. Så vi har en strategi om, at vores demonstrationer og happenings skal oplyse.

– Vi mødes jævnligt på tværs af faggrupperne og planlægger store demonstrationer i fællesskab, men vi i DS planlægger også egne ting – blandt andet små demonstrationer ved trafikale knudepunkter i København, der har til formål at fortælle befolkningen om, hvad det her egentlig handler om.

Christine Hemme, tillidsrepræsentant for 12 statsansatte socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter – i SO10 – på Efter/Videreuddannelsen på VIA University College, Aarhus.

Hvad har du fået ud af at være med på det historisk store møde for TR?

– Det er et kæmpe boost for mig som tillidsrepræsentant at være med til det her møde sammen med så mange andre. Så kan man virkelig mærke, at nu står vi sammen.

– Sammenholdet og fællesskabet er afgørende, og det er enormt vigtigt med musketer-eden, hvor alle fagforbund støtter op om lærerne. Dels er det ikke kun lærerene i folkeskolen, der har mistet deres arbejdstidsaftale. Som undervisere på VIA har vi i forbindelse med OK13 mistet vores mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

– Samtidig er det en generel trend, at arbejdsgiverne fjerner rettigheder med et pennestrøg, som vi har set det med den 24. og 31. december. Tidligere fulde fridage, som med ét blev til fulde arbejdsdage.

Hvordan forbereder I jer på en eventuel konflikt?

– Vi er en lillebitte klub, hvor enkelte – dog ikke socialrådgivere – er udtaget til konflikt og alle til lockout. Så indtil nu har forberedelsen mest handlet om alt det praktiske i forhold til at oplyse kollegaerne om, hvem der er ramt af strejke og lockout, og hvordan det fungerer.

– Vi har ikke planlagt konkrete aktioner endnu, men stormødet har givet en masse gode ideer, og vi skal i hvert fald ud og være synlige på gader og stræder for at sikre opbakning fra resten af befolkningen. I fællesskab med de andre faggrupper.

Charlotte Vestergaard Pedersen, fællestillidsrepræsentant for 92 socialrådgivere i psykiatrien i Region Syddanmark.

Hvad har du fået ud af at være med på det historisk store møde for TR?

– Det giver mig en følelse af, at vi kan løfte i fællesskab. Det er så dejligt at se så mange bakke op og være fælles enige om at forbedre vilkårene for de offentligt ansatte og være solidariske om at værne om den danske model.

– Vi har haft nogle enormt gode drøftelser her på mødet. I min lille klynge var vi seks forskellige faggrupper, og vi havde nogle gode snakke om, hvordan vi får engageret alle – både offentligt ansatte og borgere.

Hvordan forbereder I jer på en eventuel konflikt?

– Ingen af mine medlemmer er udtaget til hverken strejke eller lockout, men både jeg som fællestillidsrepræsentant og mine tillidsrepræsentanter deltager i forskellige møder og arrangementer for at støtte op og være solidarisk med alle de andre.

– Efter sådan et stormøde går vi endnu mere motiveret tilbage til arbejdspladserne og finder løsninger på, hvordan vi kan vise solidaritet og bakke op. Måske ved at dem, der ikke er udtaget, holder fridage eller afspadsering for at deltage i de andres arrangementer.