Det må gerne være sjovt at stå sammen – midt i alvoren

Vi har bedt om en status fra Dansk Socialrådgiverforenings tre regionsformænd, som siden strejkevarslet blev udsendt i starten af marts, er mødtes med over 2000 medlemmer. Hvad er deres vigtigste budskab til medlemmerne – og ikke mindst: Hvordan oplever medlemmerne situationen?

Anne Jørgensen, formand, DS’ Region Syd

– Det er gode møder, hvor medlemmerne støtter op om situationen og ønsker en reallønsfremgang, anerkendelse og bedre arbejdsvilkår. Der har været mange spørgsmål om blandt andet lånemodellen, men der er også en anerkendelse af, at det er en solidarisk model.

Der har været meget snak om, at den danske model på det offentlige område har det svært. Der har været for mange konflikter, som ender med regeringsindgreb. Og arbejdsgiverne sparer penge under konflikterne og presses derfor ikke nok. Til gengæld presses borgerne. Så der er meget mere end overenskomsten på spil under OK18 – hele den danske model står på spil. Den bør justeres, så vores arbejdsgivere ikke blander overenskomstforhandlinger og politiske interesser  sammen.

Alle ønsker, at der forhandles et forlig, men rigtig mange bliver tændt af en lille konflikt-ild, og hurtigt kommer snakken til at handle om, hvad man skal lave på en eventuel strejkedag, hvem af de andre faggrupper i kommunen er udtaget til strejke, og vil de være med til noget fælles. Det må gerne være sjovt at stå sammen midt i alvoren.

Rasmus Balslev, formand, DS’ Region Øst

– Stemningen på klubmøderne har generelt været god. I begyndelsen er der ofte lidt stille og anspændt, men efterhånden, som vi har fået talt tingene igennem, er stemningen lettet. Medlemmerne er optaget af både store temaer, som kampen for den danske model og anerkendelsen af de offentligt ansattes værdi, og det helt nære, for eksempel, hvordan de er stillet økonomisk under en konflikt. Nogle har – helt legitimt – stillet kritiske spørgsmål til DS’ lånemodel og de beløb, vi har tilbudt konfliktramte medlemmer. Når først modellen og det økonomiske rationale bag er blevet forklaret, er det dog mit indtryk, at forståelsen har været større.

– Et af mine vigtigste budskaber har været, at vores fælles kamp afhænger af hvert enkelt medlem. At alle tager ansvar for, at vi står stærkt under en konflikt – for eksempel ved at deltage i lokale aktiviteter, der synliggør vores værdi over for befolkningen, arbejdsgiverne og politikerne. Heldigvis er det mit indtryk fra møderne, at langt de fleste er klar til kamp.

Mads Bilstrup, formand, DS’ Region Nord

– Det har været nogle fede møder med stor interesse og nysgerrighed. Jeg har talt om baggrunden for konfliktvarslet, og hvordan Dansk Socialrådgiverforening forbereder sig på konflikt – og vi har også drøftet vores lånemodel. Overvejende har der været forståelse for hovedbestyrelsens beslutning om en lånemodel. Medlemmerne kan godt se det solidariske i modellen, og flertallet har også forståelse for, at strejkekassen efterfølgende skal fyldes op.

– Diskussionerne har primært taget udgangspunkt i, hvad der er på spil. Det er selvfølgelig løn, senioraftale, frokostpause, undervisningstid og reguleringsordning, men diskussionen om, hvor den offentlige sektor er på vej hen, hvis vi bliver trynet af arbejdsgiverne denne gang, har fyldt meget. Der er stor bekymring for fremtiden som offentligt ansat og for den offentlige sektor. Der er flere, som sætter spørgsmålstegn ved den danske model og fagbevægelsens fremtid, hvis det ender med et regeringsindgreb.


BAK OP OM DE OFFENTLIGT ANSATTE

Arbejdsgiverne vil sende landet ud i en lammende lockout. Vi vil hellere lave en aftale, der gavner hele Danmark. Vis din støtte – bak op om de offentligt ansatte på bakop.enløsningforalle.dk


STØTTEERKLÆRING FRA SDS:

Socialrådgivernes kamp er også vores kamp

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende støtter socialrådgiverne ved en eventuel konflikt. Socialrådgivernes kamp også er de studerendes kamp.

  • Vores underviseres og praktikvejlederes arbejdsmiljø og forhold er vores læringsmiljø. Med årlige nedskæringer på vores uddannelser på to procent er vores undervisere i forvejen meget pressede, og vi finder os ikke i, at deres frokostpauser nu er truede. Samtidigt er kampen for fair løn og bevarelse af den danske model afgørende vores kommende løn- og arbejdsvilkår.
  • På den lange bane vil forringelser af seniorfridageordningen også have enorm betydning for de studerende, der for de flestes vedkommende forventes at blive på arbejdsmarkedet til de er mindst 70 år. Og ved en eventuel konflikt vil de studerendes uddannelsesforløb blive direkte berørt, da der er varslet strejke blandt undervisere i Aabenraa, Esbjerg, Hillerød, København og Rønne. Ved lockout vil alle Professionshøjskoler blive ramt, hvilket også vil påvirke de studerendes praktikforløb.

På vegne af SDS, forperson Anders Bruun Andersen