Organiseret i DS eller ej?

REGIONSLEDER: For mange socialrådgivere er det blevet tydeligt, hvorfor et medlemskab af en overenskomstbærende fagforening er vigtigt, i hele debatten om indgåelse af ny overenskomst.

I Dansk Socialrådgiverforening (DS) har vi en organiseringsgrad på 80 procent, hvilket betyder, at otte ud 10 socialrådgivere er medlem af Dansk Socialrådgiverforening.

Mange af de ikke organiserede vælger at stå uden for fællesskabet af forskellige grunde, og andre vælger at være medlem af de såkaldte ”gule”.

Uanset hvad, så er det en udfordring, at nogle socialrådgivere vælger at stille sig uden for fællesskabet og samtidigt får gavn af de overenskomstresultater, som vi har forhandlet hjem i tidens løb. Vidste du for eksempel, at de ”gule” ikke har forhandlingsretten? Det vil sige, at de ikke kan forhandle overenskomster for offentligt ansatte socialrådgivere. Det kan kun Dansk Socialrådgiverforening.

Dansk Socialrådgiverforening har adgang til det fagretslige system. Det betyder, at vi kan føre fagretslige sager for medlemmerne, som de ”gule” ikke kan, da de ikke har adgang til det fagretslige system, men udelukkende til det civile retssystem, som også alle andre borgere kan benytte. Dansk Socialrådgiverforening kan derfor føre sager i det fagretslige system om uberettigede opsigelse, ligebehandlingssager og arbejdsmiljøsager.

Derudover har Dansk Socialrådgiverforening som professionsfagforening et unikt grundlag for at sikre specifik viden om socialrådgivernes fag og vilkår. Denne viden henter vi blandt andet i vores 31 faggrupper og sektioner, via særlige videnspersoner og andre, som bruges i vores lobbyarbejde i Folketinget og ude på de kommunale og private arbejdspladser for at sætte vores tydelige fingeraftryk på lovgivning og fagets udvikling.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening og andre overenskomstbærende fagforeninger støtter man op om den danske model og det faglige fællesskab.

Ekstraordinært mange socialrådgivere har valgt at melde sig ind i Dansk Socialrådgiverforening de seneste måneder for at bakke op om fællesskabet. Skulle der være en enkelt eller to på din arbejdsplads, der ikke er medlem af DS, så tag en snak med dem om alle fordelene ved et medlemskab, så også de kan blive en del af fællesskabet.

Sammen er vi stærkest.