Socialrådgiveren 08-09/21

Indhold

Mit hadeord: Skolevægring

Af Julie Bülow Grønning Hav, socialrådgiver, socialfaglig konsulent og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings bestyrelse i Region Nord.

Guiden: Kontakt de politikere, der har magt til at ændre tingene

Lokalpolitikerne i din kommune – eller region – kan hjælpe jer som socialrådgivere med at ændre eller udvide de rammer og aftaler, I arbejder indenfor. Derfor kan det gavne både det daglige arbejde og borgernes situation, hvis I kan vække deres interesse for et konkret problem.

Uddannelse: Som at køre bil når man kun har haft teori

Lene Boye Andersen er snart færdiguddannet socialrådgiver og håber at få arbejde inden for børneområdet. Hun har styr på teorien, men har kun prøvet at holde to børnesamtaler i sin studietid. Hun ville ønske, at skolerne havde råd til at lægge mere træning ind i undervisningen – og samtidig minimere undervisning på storhold.

JURA: Ny praksis for behandling af ulovligt skolefravær

Skoleledere skal indberette til kommunalbestyrelsen, hvis en elev har for højt ulovligt skolefravær. Men der har været uklarhed om, hvordan registrering og sagsbehandling skal foregå, og hvornår der er forhold, der gør fraværet undskyldeligt. Derfor har Ankestyrelsen udsendt ny principmeddelelse.

”Det er ingen kunst at sætte folk i fængsel – kunsten er at få dem godt ud igen”

Socialrådgivere i Kriminalforsorgen efterlyser bedre mulighed for at udføre kriminalitetsforebyggende indsatser, mindre arbejdspres, øget brug af fodlænke og pensioner samt mulighed for supervision. Direktør i Kriminalforsorgen anerkender, at det kriminalitetsforebyggende arbejde er udfordret og kalder situationen i Kriminalforsorgen for kritisk.

Liv i udsathed koster 19 leveår

At have et godt helbred er meget ulige fordelt. Socialt udsatte er generelt mere syge og har dårligere trivsel end resten af befolkningen. De har flere langvarige sygdomme, flere smerter og ikke mindst lider socialt udsatte i højere grad af psykiske lidelser.