LEDER: Faget er kun til låns

"Den gode nyhed er, at I har taget første skridt på vejen ind i et fantastisk fag."

For 12 år siden åbnede jeg min postkasse og fandt Socialrådgiveren. Det var første gang, jeg følte mig en lille smule som del af det fag, jeg længe havde kigget nysgerrigt mod. Og jeg blev så stolt.

Lige nu er det nye studerende, som for første gang har fået deres fagblad. Til jer vil jeg sige: Velkommen til. I er på vej ind i socialrådgiverfaget. I tænker måske, at I ”bare” er studerende. Men I er også fagets fremtid.

En klog fagfælle fortalte mig engang, at vi socialrådgivere kun har faget til låns. Vi praktiserer det sociale arbejde lige nu, men det bliver jer, der skal bære det videre og definere, hvordan det sociale arbejde skal praktiseres i fremtiden. Derfor har alle vi uddannede socialrådgivere en kæmpe interesse i, at I får den allerbedste uddannelse og den bedste start på arbejdslivet.

Den gode nyhed er, at I har taget første skridt på vejen ind i et fantastisk fag. Et fag med en uendelig bredde, fordi der er mange steder i vores samfund, hvor mennesker mister fodfæstet, og har brug for en socialrådgiver. Den dårlige nyhed er, at I træder ind på uddannelser rundt om i landet, hvor kvaliteten ikke er god nok. Hvor de studerende savner tættere tilknytning til praksis, hvor underviserne har for lidt tid til at give feedback, og hvor fremmødet mange steder er alt for lavt.

Det er er ikke bare et problem for jer. I skal praktisere et af samfundets mest komplicerede og vigtige fag. Derfor arbejder Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende og Dansk Socialrådgiverforening for en bedre uddannelse.

For når vi har problemer med arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, så vender vi os mod kollegaerne i vores faglige DS-klubber. På samme måde skal vi som fagligt fællesskab løfte opgaven med at skabe en bedre grunduddannelse. For det er også sådan et fag, I er på vej ind i.

Et fag, hvor man nemt kan føle sig utrolig alene, men hvor der altid vil være en kollega og et stærkt fagligt fællesskab i Dansk Socialrådgiverforening, som man kan vende sig mod. Fordi vi er stærkere sammen.