Mit hadeord: Skolevægring

Af Julie Bülow Grønning Hav, socialrådgiver, socialfaglig konsulent og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings bestyrelse i Region Nord.

Ordet dækker egentligt over, at et barn ikke tør gå i skole, men bruges i dag i flæng om alle de børn og unge, som af den ene eller anden årsag ikke kan rummes i vores skolesystem. Ved at bruge dette ord, indikerer vi, at problemet er hos barnet og ikke i de overordnede rammer.

Jeg bliver så frustreret, når jeg gang på gang oplever, at vi ikke formår at hjælpe disse ”skolevægrende” børn, fordi de ikke passer ind i vores kasser. Jeg synes, at det er uambitiøst og uordentligt.