DEBAT: Unge med svær psykisk sygdom taber

"Det er unge med en høj følsomhed overfor stressbelastninger, der forværrer deres symptomer."

Regelforenkling er godt, men der er bekymrende elementer i Ydelseskommissionens anbefalinger for os, der arbejder med udsatte unge i behandlingspsykiatrien. For det anbefales at fjerne dét tillæg, som er essentielt for, at vores unge kan fungere.

Min hverdag finder sted i et OPUS team, der tilbyder behandling for unge med debuterende psykoser og lidelser indenfor det skizofreniforme spektrum. De unge er som oftest på uddannelseshjælp, har ikke en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse, og kommer ofte uden særlig meget eller ingen beskæftigelseserfaring grundet deres unge alder og deres helbredsmæssige udfordringer.

Det er unge, der oplever alvorlige symptomer, har lavt funktionsniveau i forhold til daglig livsførelse, og som har høj udsathed i forhold til ledighed, hjemløshed og netværk. Det er unge med en høj følsomhed overfor stressbelastninger, der forværrer deres symptomer.

I OPUS arbejder vi helhedsorienteret, har succes med at højne både livskvalitet, mindske symptomer og højne funktionsniveauet samt beskæftigelsesgraden hos de unge – såfremt den unge kan skånes for stressbelastninger.

Som reglerne for uddannelseshjælp er nu, kan en ung udeboende, der har en diagnosticeret psykoselidelse, få et tillæg, der gør det muligt at få en “høj” ydelse, som gør det nogenlunde muligt at få hverdagen til at hænge sammen. Ydelseskommissionen anbefaler, ar det tillæg erstattes af et grundbeløb, der er væsentligt lavere.

Det vil være en alvorlig stressfaktor for vores unge målgruppe. Den lavere ydelse vil øge risikoen for hjemløshed på grund af mangel på billige lejeboliger, og det vil øge risikoen for fravalg af medicin, der for mange er livsnødvendig. Det vil minimere effekten af vores specialiserede behandling, modarbejde recovery-processer hos de unge og at flere kommer i arbejde eller uddannelse. Økonomiske incitamenter virker erfaringsmæssigt ikke på vores målgruppe; det gør specialiseret behandling og gode socioøkonomiske rammer til gengæld.


Baris Kaymaz er Socialrådgiver og teamkoordinator hos OPUS Glostrup


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk