Uddannelse: 10 gode råd til nye studerende

Rådene er indsamlet via interviews med studievejledere samt nuværende og tidligere studerende på landets socialrådgiveruddannelser.

 • Lad dig ikke slå ud, selv om den første tid på uddannelsen kan være hektisk.
 • Søg information om studie–ordningen og modulplanen
  – og læs dem grundigt, så du har indsigt i uddannelsens opbygning.
 • Prioritér og strukturér din studietid i forhold til studiets krav og din egen læringsprofil – for eksempel skal ikke alt læses i detaljen.
 • Bevar din nysgerrighed og engagement undervejs i praktikken og få gavn af dine færdiguddannede kollegers viden.
 • Hvis du overvejer at tage en kandidatoverbygning efter din socialrådgiveruddannelse: Undersøg adgangskrav hos den pågældende uddannelsesinstitution.
 • Engagér dig fagligt og socialt – det har stor betydning for studieglæde og trivsel og for den fælles kultur på studiet.
 • Deltag i SDS-fællesskabet på dit studiested og fællesskabet blandt socialrådgiverne på dit praktiksted. Interessér dig også for arbejdet i DS-klubben på arbejdspladsen og tillidsrepræsentanten. Det styrker din læring.
 • Gør brug af dine undervisere og studievejledere – hvis du har brug for sparring eller har spørgsmål til uddannelsen.
 • Lav forventningsafstemning i din studiegruppe og hold hinanden op på jeres aftaler – det styrker en fælles kultur i gruppen.
 • Få gerne erfaring med frivilligt, socialfagligt arbejde. Nogle skoler indgår i praksisrettede socialfaglige projekter, som du som studerende kan melde dig til. Spørg din tutor eller underviser.