Nyheder

Slut med påbud fra Arbejdstilsynet i Randers

Arbejdstilsynet har nu ophævet det sidste af en række påbud om dårligt arbejdsmiljø i Randers Kommunes familieafdeling. Udviklingen går den rigtige vej, men DS holder stadig øje med arbejdspladsen, understreger regionsformand Mads Bilstrup.

12.01.2017

Ny afgørelse om sygedagpenge ved livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fastslår, at bestemmelsen ikke er begrænset til tilfælde, hvor den sygemeldte er i terminalfasen, men også omfatter tidligere sygdomsfaser, idet sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom ikke skal bekymre sig om deres forsørgelse.

12.01.2017

Minimumsbudget er et pejlemærke – ikke en facitliste

De nye minimumsbudgetter fra Rockwoolfonden har udløst en del debat. Regeringens lave ydelser betyder, at en lang række familier må klare sig for beløb omkring eller lige under minimumsbeløbet. Nogle mener, at minimumsbudgetterne er for høje. Men hvad skal tages med i et minimumsbudget, og hvad kan man bruge det til?

12.01.2017

Jobcenter opnormerer markant

I Høje-Taastrup havde socialrådgiverne på kontanthjælpsområdet i 2014 meget store sagsbunker. Derfor blev der sat et pilotforsøg i gang for at undersøge, om det kunne betale sig at investere i en opnormering – og sammen med et møde med borgmesteren har det nu ført til 16 nye ansatte.

12.01.2017

Det virker, når man selv får ansvar for løsningerne

Det virker, når børnene og forældre selv kommer på banen i kriminalitetsforebyggende indsatser. Det viser både litteraturstudier og projekter i to kommuner, som programleder Jill Mehlbye fra KORA har kigget på.

12.01.2017

Det kræver social tryghed at skabe vindere

I sin nytårstale, slog statsministeren fast, at vi alle skal være fremtidens vindere og møde fremtiden med håb og ambitioner. Det er jeg enig i. Men det kræver social tryghed at skabe vindere.

12.01.2017

Beboerrådgiver hjælper med småjob, billigere bolig og skraldecafé

Beboerrådgiver Solveig Munk og hendes bagland bruger lige nu en stor del af sin tid på at hjælpe beboere, der er kommet i klemme efter indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. De skaber lokale småjob, tænker i fælles madlavning og alternative muligheder for at henvise til billige boliger.

12.01.2017

Mig og mit arbejde: Marie Schack Sørensen

Marie Schack Sørensen er 30 år, bor på Nørrebro i København og er bachelor i International Social Work. Hun arbejder som socialrådgiver i Familiens Hus i Høje Tåstrup – et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Høje Taastrup Kommune, hvor gravide og forældre under 30 år kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen.

12.01.2017

Hvilken socialrådgiverfigur uddanner vi?

LEDER: Besparelser på socialrådgiveruddannelsen truer fremtidens faglighed. Hvis vi også i fremtiden skal have de dygtige socialrådgivere, vi brug for, må vi gå i dialog om, hvordan vi styrker profession.

08.12.2016

Robust, fleksibel og ansvarsfuld – kan jeg matche det?

TANKER FRA PRAKSIS: Som næsten færdiguddannet socialrådgiver kan man undre sig over, hvordan man skal leve op til jobopslagenes flertydige forventninger.

08.12.2016