First movers i det offentlige: Tre dages weekend er som en lille ferie

De arbejder kun fire dage om ugen på rådhuset i Odsherred Kommune. Fredag er lukkedag. Men er det godt for krop og sjæl at restituere i tre dage – eller er det alt for presset at skulle nå det samme på fire dage som på normalt fem? Den første evaluering af forsøget er overvejende positiv.

Da Odsherred Kommune den 15. september 2019 lukkede rådhuset for borgerhenvendelser om fredagen og sendte medarbejderne hjem på tre dages weekend – efter at have indgået en aftale med Dansk Socialrådgiverforening, HK og akademikernes fagforening – skrev de organisationshistorie i det offentlige Danmark. Private virksomheder havde eksperimenteret – men ingen anden offentlig arbejdsplads havde indført en arbejdsuge på fire dage.

Borgmester Thomas Adelskov (S) havde først og fremmest borgernes ve og vel på sinde:
– Hvis en firedages arbejdsuge kan være en genvej til større arbejdsglæde, medvirke til at fastholde og skabe en attraktiv arbejdsplads (for pendlere, red.) og ikke mindst til en bedre og udvidet borgerbetjening, så er det interessant, sagde han forud for beslutningen.
Kort fortalt er arbejdsugen på fire dage – 35 timer fordelt mandag til torsdag mellem kl. 7-19 – en forsøgsordning i tre år, den er frivillig for den enkelte, og den indebærer to nye kompetencetimer om ugen, som den enkelte medarbejder selv må definere, hvad skal bruges til. Ordningen omfatter i første omgang de omkring 300 medarbejdere på rådhuset.

Positiv evaluering

Om det er gået som politikere og direktion håbede på, er det stadig for tidligt at svare på, mener flere – også fordi corona i marts som bekendt satte en brat stopper for ’normal drift’ i det offentlige, og de fleste medarbejdere blev sendt hjem at arbejde. Men en første temperaturmåling, som kommunens egen HR-afdeling har foretaget, peger i en positiv retning. Her udtrykker 70 procent af de adspurgte medarbejdere tilfredshed med firedages ugen. Næsten tre ud af fire giver også udtryk for, at de er lykkedes med at holde fri om fredagen.
Socialrådgiver Karina Skov Terkelsen, familiekonsulent i integrationsteamet i kommunens jobcenter, hører til de positive. Hun er også tillidsrepræsentant for otte andre socialrådgivere i jobcenteret, voksen-handicap-afdelingen og socialpsykiatrien.

– Min første tanke, da jeg hørte om ideen, var, at det ville blive skønt at holde fri om fredagen. Men samtidig var jeg også en af de mest kritiske i opstartsfasen. Jeg tænkte meget på, hvordan det ville være for kollegaer, som for eksempel er enlige med småbørn. Og jeg kunne godt se, at der ville blive tale om en uge med fire lange dage, siger hun.

Arbejdstid mellem 7 og 19

Men bekymringerne blev gjort til skamme, konstaterer Karina Skov Terkelsen.

– Efterhånden som processen skred frem, stod det klart, at direktionens formål ikke var en spareøvelse, men at målet oprigtigt var, at vi hver især ville få større mulighed for at balancere arbejds- og fritidsliv. Da det først stod klart, at det ville være frivilligt at indgå i aftalen, og at der ville blive givet to timer ud af de 37 arbejdstimer til kompetencetid uden fremmødepligt, kunne jeg ikke længere selv se, hvad der kunne være af bekymringer. Som tillidsrepræsentant opfordrede jeg dog mine medlemmer til at tage stilling til, hvordan aftalen ville kunne fungere for dem og indgå aftale med deres leder om at få det hele til at gå op.

Og det ser ud til at være lykkedes, fortæller Karina Skov Terkelsen. Alle socialrådgivere er med i ordningen, kun få øvrige kollegaer har fravalgt aftalen og fortsætter på den almindelige overenskomst med 37 timer fordelt på fem arbejdsdage.

Selv oplever hun, at ordningen fungerer rigtig godt.

– De barrierer, der har været, har kunnet tilpasses. Det væsentlige har været det selv at kunne tilrettelægge sit arbejde fleksibelt i tidsrummet fra klokken 7 til 19, og at vi i jobcentret har haft en udvidet vagtordning mandag til torsdag, så vi har kunnet tilrettelægge borgersamtaler fleksibelt, lige som borgerne har kunnet træffe aftale med os om personlige eller telefoniske samtaler.

Skal hun pege på ulemper ved ordningen er det blandt andet, at det er svært at indhente timer, man har flekset.

– Har man for eksempel brug for at flekse tidligt eller sent flere gange på de fire dage, er det rigtig svært at indhente den forsømte tid. Fordelen ved at have tidligt fri om fredagen var før, at mange kunne indhente det forsømte der. Men hvis man kunne kombinere arbejdsugen på fire dage med muligheden for at indhente det forsømte hjemmefra efter behov, tror jeg, man vil løse problemet, siger Karina Skov Terkelsen.

Trætte om fredagen

Den udfordring genkender socialrådgiver og tillidsrepræsentant i Familieafdelingen, Connie Bronnée.

– Vi skal klare det samme arbejde på fire dage minus de to kompetencetimer. Jeg hører fra nogle af kollegaerne, at det godt kan trætte så meget, at de har brug for at sove næsten hele fredagen. Og så er det jo lige meget. Personligt kan jeg mærke stress i kroppen, når jeg ikke har timer på flekskontoen. De er sværere at tjene ind, når vi kun har fire dage om ugen til at arbejde overtid ind i – dage, som i forvejen er forholdsvis lange, siger hun.

Personligt glæder Connie Bronnée sig dog over ikke at skulle køre på arbejde om fredagen, fordi hun bor lagt fra sin arbejdsplads.

– Tidligere var fredagen jo en kort dag, så det var langt at køre for få timers arbejde. Det er dejligt at slippe for – plus at det er godt for miljøet, tænker jeg. Personligt har jeg ikke brug for tre restitueringsdage, men omvendt kommer man langt væk fra arbejdet – det føles næsten som en lille ferie, når man kører hjem torsdag.

Kræver tillid

Processen med at indføre og tilpasse sig de nye arbejdstider har Connie Bronnée oplevet som lidt opbrudt, fordi hendes afdeling også undervejs har fået en ny leder med et andet syn på organiseringen.

– Det kræver jo en højere grad af tillidsbaseret ledelse, fordi lederen ikke nødvendigvis er til stede i alle de timer, vi er her. Der har været forskellige ledelsesmæssige holdninger til vores fleksible arbejdstider. Det var på tale at lave en ordning, så der altid var nogen på arbejde indtil kl. 19 alle fire dage af hensyn til borgerne, men det er ikke det, aftalen indeholder. Hvis borgerne ikke har behov for en samtale sent, er der jo ikke brug for, at vi sidder her – omvendt kan du ikke gå hjem kl. 16.45, hvis borgeren ønsker et møde kl. 18. Den slags ting har vi skullet finde ud af at aftale med ledelsen. Så vi har fået fleksibiliteten indenfor de fire dage.

Connie Bronnée fortæller dog, at de fleste af hendes kolleger er glade for den lange weekend.

– Det gør jo, at du kan lægge frisør-, tandlæge- og mekanikeraftaler om fredagen, så du ikke behøver at have så mange timer i fleksen. Så det handler også om, at alle skal lære at tænke nyt. De medarbejdere, som ikke har kunnet finde sig til rette med ordningen, har valg at sige op og har haft det fint med at flytte til en kommune med femdages arbejdsuge.

Selv synes hun, at det kan være svært at nå at indhente skrivebordsarbejdet, hvis hun har brugt en hel dag på at køre på besøg hos et opholdssted eksempelvis i Jylland.

– De timer er sværere at hente ind på fire end på fem dage.

Døgnvagt til underretninger

Men kerneopgaven i forhold til borgeren mener Connie Bronnée ikke er blevet påvirket af de nye arbejdstider. Derimod har samarbejdet med andre aktører som skoler, daginstitutioner skullet tilrettelægges på en ny måde.

– De arbejder jo om fredagen og synes, at vi er svære at få fat på. Og vi skal jo også stadig screene underretninger inden for 24 timer – også om fredagen, så den opgave er blevet pålagt døgnvagten som en ekstra ting.

At en arbejdsuge på fire dage skulle gøre Odsherred mere attraktiv som arbejdsplads, stiller Connie Bronnée også spørgsmålstegn ved.

– Det har ikke været fastholdende i forhold til personalet, og jeg har også hørt, at de fire lange dage skræmmer folk – især hvis man skal lægge lang transporttid oven i en forholdsvis lang arbejdsdag. Så bliver det svært at nå at hente og aflevere børn eller nå hjem til aftensmaden.


Bag om historien

Odsherred Kommune indførte som den første offentlige organisation i Danmark i september 2019 en arbejdsuge på fire dage for at sikre en bedre balance mellem arbejds- og fritidsliv for medarbejderne. Og for at give borgerne større fleksibilitet i at lave aftaler med kommunen uden for alm arbejdstid. Vi har set bagom forsøget og spurgte ledere, medarbejdere og forskere om de første erfaringer.


Firedages arbejdsuge i Odsherred Kommune

Den ugentlige arbejdstid er 35 timer fra mandag til torsdag plus to kompetencetimer.
Arbejdsdagen er mellem klokken 7-19, og den enkelte planlægger selv sin arbejdstid.
Hver fredag er fridag for de medarbejdere, som deltager i forsøgsordningen.
De to ugentlige kompetencetimer kan man lægge, når man vil, også uden for arbejdstiden.
Ordningen er frivillig og er et forsøg i tre år, som følges af to forskere fra Roskilde Universitet.


Første ’temperaturmåling’ viser positive takter

Odsherred Kommunes HR-afdeling gennemførte i starten af forsøgsordningen en ’temperaturmåling’ med et spørgeskema til de medarbejdere, som har takket ja til en arbejdsuge på fire dage. Den viste, at på en skala fra 1-10 var:

  • 70 pct. var tilfredse med firedages arbejdsuge (8-10 på skalaen).
  • 73 pct. var lykkedes med at holde fri om fredagen (8-10 på skalaen).
  • 62 pct. oplevede, at firedagesugen bidrager positivt til balancen mellem arbejds- og privatliv (8-10 på skalaen).
  • 61 pct. oplevede, at de lykkes med at anvende fleksibiliteten i ordningen til at tilgodese borgernes/brugernes/virksomhedernes behov (8-10 på skalaen).

Kilde: Odsherred Kommune

» Læs også Firedages ­arbejdsuge