Nyheder

OK18: Fleksibel arbejdstid skal være til socialrådgivernes fordel

Socialrådgivere er som faggruppe hårdt presset af ”det grænseløse arbejde”. I øjeblikket er den fleksible arbejdstid i alt for høj grad på arbejdsgivers præmisser, og det er tid til, at fleksibiliteten også kommer socialrådgiverne til gode, understreger DS’ formand, Majbrit Berlau, som kickstart på medlemsdebatten om kravene til OK18.

30.03.2017

Mønsterbryderbegrebet spænder ben for den sociale indsats

Den utilsigtede virkning er, at udråber man nogen til at være mønsterbrydere, så kan man komme til at tro, at man skal være noget helt særligt for at magte det.

30.03.2017

Ytringsfrihed: Fra tanke til handling

Som medlem af DS' arbejdsgruppe om etik og ytringsfrihed gør jeg mig mange tanker om både etikken i det arbejde, jeg selv udfører, og mine muligheder for at ytre mig.

09.03.2017

Varde satte stopper for grænseløsheden

Flere socialrådgivere i Varde Kommunes afdeling ”Børn og Forebyggelse” tog weekenderne til hjælp for at nå deres arbejdsopgaver. Først da socialrådgiverne i flok sagde fra, blev situationen ændret. Vi var selv med til at dække over problemer med grænseløshed, fortæller tillidsrepræsentant.

09.03.2017

DS og uddannelsesleder afviser kritik af for lidt undervisning i menneskeret

Socialrådgiver-uddannelsen har ikke nok fokus på at omsætte menneskerettigheder i praksis, mener Institut for Menneskerettigheder. Men netop menneskerettigheder, ligebehandling og ligeværd er grundlaget for alt det, vi underviser i, siger både uddannelsesleder og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

09.03.2017

Tag fingrene fra tastaturet – og brug stemmen

Et af de helt varme emner inden for digitalisering i det offentlige er talegenkendelse – en teknologi, det ifølge socialrådgivere i Frederikshavn Kommune kræver god tid og masser af opfølgning at indføre. Men når systemet kører, er gevinsten stor.

09.03.2017

Socialrådgivere: Så hårdt rammer reform af kontanthjælp

En ny rundspørge blandt socialrådgivere viser, at de fattigdomsskabende ydelser skader udsatte ledige, truer samarbejdet mellem borger og socialrådgiver samt presser sagsbehandlingen. Der er brug for bedre redskaber til indsatserne, understreger DS.

09.03.2017

Mig og mit arbejde: Maren Hornbech

Maren Hornbech har siden 2007 været leder af Ungekontakten i Kolding. Hun er 55 år og bor i Kolding sammen med sin mand, som hun har tre voksne børn med.

09.03.2017

Grænseløst arbejde presser socialrådgiverne

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er hårdt ramt af ”det grænseløse arbejde,” der blandt andet kendetegnes ved, at det kan foregå på alle tider og steder. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

09.03.2017

Løn efter køn? Nej tak

Men jeg mener, at det er en fejlkonklusion, hvis man tror, at der ikke er brug for fortsat kamp for ligestilling og ikke mindst ligeløn i Danmark.

09.03.2017